1-2 tohtorikoulutettavaa, kemia

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Kemian laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

1-2 tohtorikoulutettavan tehtävää, kemia, alkaen 1.1.2018 tai viimeistään 1.2.2018 neljän vuoden määräajaksi.

Tehtävä liittyy Prof. Kari Rissasen ja FT Arto Valkosen tutkimuksiin molekulaarisen nanokemian, erityisesti supramolekyylikemian alalla. Tehtävä edellyttää maisterin tutkintoa orgaanisessa tai epäorgaanisessa kemiassa, supramolekyylikemiasta tai molekulaarisesta kideteknologiasta. Tehtävässä edellytetään synteettisen ja analyyttisen orgaanisen kemian taitoja. Laajemmat osoitetut taidot yksittäiskideröntgenspektroskopiasta, NMR spektroskopiasta, uudelleenkiteytystekniikoista tai moderneista analyyttisen orgaanisen kemian menetelmistä lasketaan eduksi. Tehtävään haetaan motivoituneita henkilöitä, joita kiinnostaa kehittyä heikkojen vuorovaikutusten ohjaaman supramolekyylikemian rakenteiden analytiikan asiantuntijoiksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöiden tehtävien vaativuustason 1–4 (1 808,42 €/kk – 2 475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut: Prof. Kari Rissanen (kari.t.rissanen@jyu.fi).

Liitä sähköiseen hakulomakkeeseen hakemus/lyhyt motivaatiokirje ja vähintään yksi suosittelijakirje.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.10.2017 sähköisellä hakulomakkeella.