Suunnittelija

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana
suunnittelijan tehtävä
ajalle 1.1.-31.12.2018.

”Jyväskylän seutukunnasta kestävien proteiiniketjujen ja proteiinikiertotalouden Piilaakso” –hankkeen tavoitteena on edistää kiertotalouden periaatteita noudattavan ruokajärjestelmän kehittämistä Jyväskylän seudulla kohti vuotta 2025. Hanke toteutetaan osana Sitran Kiertotalous -avainaluetta.

Projektin tavoitteena on kartoittaa alueen toimijoita ja rakentaa verkostoa. Alueen toimijoita kutsutaan koolle ja heidän kanssaan suunnitellaan toteuttamiskelpoisia konkreettisia pilottihankkeita. Pilottihankkeet painottuvat uusiin proteiinilähteisiin ja niiden tuottamiseen ja jalostamiseen halutuiksi tuotteiksi.

Suunnittelijan tehtävissä painottuvat verkostojen rakentaminen ja toimijoiden yhteen saattaminen, pilottihankkeiden ideoinnissa ja rahoituksen hakemisessa auttaminen sekä hankkeen viestintä- ja tiedotustehtävät.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyviä viestinnällisiä taitoja, kykyä rakentaa ja ylläpitää verkostoja sekä kykyä edistää aktiivisesti hyvien ideoiden muuttamista käytännön toiminnaksi. Erinomaiset vuorovaikutustaidot ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat välttämättömiä tehtävän hoitamiselle. Eduksi katsotaan kokemus alueellisen ruokajärjestelmän toiminnasta, paikallistuntemus ja työkokemus markkinoinnista, hanketyöstä tai elintarvikealalta.

Suunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (2202,72 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat: Tiina Silvasti, puh. 040 805 4218, s-posti tiina.h.silvasti@jyu.fi ja Teea Kortetmäki, puh. 040 183 4918, s-posti teea.kortetmaki@jyu.fi.

 Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (cv)
2) Portfolio, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.11.2017 sähköisellä hakulomakkeella.