2 tohtorikoulutettavaa, bio- ja ympäristötieteet

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta kansallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella, matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, on haettavana

2 tohtorikoulutettavan tehtävää alkaen 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 15.4.2018, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Tohtorikoulutettavat tulevat työskentelemään projektissa "Chemical communication in wood tiger moths" seuraavien aiheiden parissa: “Following the first tracks of speciation: divergence of wood tiger moth populations in the Caucasus, Western Asia” ja “Sexual communication and mate preference via pheromones”. Tohtorikoulutettavat kuuluvat professori Johanna Mappeksen tutkimusryhmään, mutta työ toteutetaan yhteistyössä professori Astrid Grootin  (Amsterdamin yliopisto) kanssa. Hanke tutkii laajasti Kaukasuksen alueen ja Euroopan täpläsiilikäs (Arctia plantaginis) -perhosten erilaistumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen. Tohtorikoulutettavan odotetaan osallistuvan kenttä- ja kokeelliseen työhön, käyttäytymis- ja elektrofysiologisiin tutkimuksiin sekä kemiallisten analyysien tekemiseen.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Lisäksi tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvät tiedot evoluutiobiologiasta/ekologiasta. Perustaidot kemiallisen ekologian menetelmistä ja erityisesti feromoneista katsotaan eduksi.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1 - 4 (1 808,42 €/kk – 2 475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa Dr. Bibiana Rojas (bibiana.rojas@jyu.fi) tai Prof. Johanna Mappes (johanna.mappes@jyu.fi).

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää (englanninkieliset):

1) Vapaamuotoinen hakemuskirje, josta käy ilmi motivaatio tehtävän hakemiseen

2) 2 suosittelijan nimet ja yhteystiedot

3) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje)

4) Tutkintotodistukset

Hakemus tulee jättää viimeistään 8.12.2017 sähköisellä hakulomakkeella.