Välinehoitaja

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella, on haettavana

Välinehoitajan tehtävä ajalle 17.1.2018-31.1.2019 

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen toiminta sijoittuu yliopiston painoaloihin luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu. Laitoksen opetushenkilökuntaan kuuluu 15 professoria ja 35 opetushenkilöä. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 200. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on modernit alan tutkimukseen ja opetukseen soveltuvat laboratoriot, kenttävälineistö ja laitekanta.

Välinehoitajan tehtävässä painottuvat bio- ja ympäristötieteiden laitoksen laboratorioastioiden ja -välineiden puhdistus, sterilointi ja pakkaaminen, avustaminen steriilien liuosten valmistamisessa, sekä tutkimuksen tuottamien biologisten jätteiden steriloinnista vastaaminen. Välinehoitaja valvoo autoklaavien, vedenpuhdistuslaitteiden ja pesukoneiden toimintaa ja järjestää niille tarvittavat huoltotoimet. Tehtävään voi sisältyä myös viikonloppuaikaan sijoittuvia päivystysluonteisia tehtäviä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa koulutusta. Työkokemus vastaavista tehtävistä, laboratorioalan koulutus ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Välinehoitajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 4 (1 835,60 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtäviä täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Tiedustelut: Professori Jari Ylänne, jari.p.ylanne@jyu.fi, puh. 050 428 5273.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Hakemus/motivaatiokirje

2) Ansioluettelo (cv)  

Hakemus tulee jättää viimeistään 3.12.2017 sähköisellä hakulomakkeella.