Yliopistonlehtori, johtaminen

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on yliopistonlehtorin tehtävä, johtaminen, 1.8.2018 alkaen toistaiseksi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (Jyväskylä University School of Business and Economics, JSBE) tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, sekä tarjota siihen perustuvaa korkealaatuista kauppatieteellistä tutkinto- ja johtamiskoulutusta. Edesautamme Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta antamalla oman panoksemme yliopistolähtöisen yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Kauppakorkeakoulussa on yhteensä 18 professuuria ja muuta henkilökuntaa noin 100. Yli tuhannen opiskelijan aktiivinen, kansainvälistyvä ja yhteistyökykyinen yksikkö toimii elinvoimaisessa ja kansainvälisessä Jyväskylän yliopistossa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaa vuosittain noin 150 opiskelijaa ja tohtorinväitöksiä on 13 - 15.

Johtamisen yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa opetusta ja tehdä tutkimusta henkilöstöjohtamisen, ihmisten johtamisen ja strategian alueilla.Tehtäviin kuuluu lisäksi opinnäytetöiden ohjaus, tutkimusrahoituksen hankkimiseen osallistuminen sekä muut opetus- ja tutkimustehtäviin liittyvät tehtävät.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tehtävässä edellytetään näyttöjä opetuksen menestyksellisestä toteuttamisesta sekä tutkimusnäyttöjä edellä mainituilla alueilla. Tehtävän hoitamista edesauttaa kokemus yliopistonopettajan toimen hoidosta. Lisäksi tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 865,30 €/kk - 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtamisen vastuuprofessori Tuomo Takala, sähköposti: tuomo.a.takala@jyu.fi, puh: 050 3547566.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Vapaamuotoinen motivaatiokirje
2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)
3) Numeroitu julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta. Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite.
4) Kymmenen (10) valittua julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti (pdf-muodossa yhtenä tiedostona)
5) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)
6) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista

Hakemus tulee jättää 22.12.2017 mennessä sähköisellä hakulomakkeella.