Sovellussuunnittelija

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on sovellussuunnittelijan tehtävä ajalle 1.2.2018- 31.12.2018.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Jyväskylän yliopiston IT-palvelut on osa yliopistopalveluja. Jyväskylän yliopiston IT-palvelut on vuonna 2007 perustettu IT-palveluyksikkö, jossa työskentelee noin 90 alan ammattilaista. IT-palvelut tuottaa ja kehittää yliopiston tarvitsemien IT-palvelujen lisäksi ratkaisuja ja palveluja myös muille asiakkaille lähinnä yliopisto- ja korkeakoulusektorilla. IT-palvelujen Kehittämispalvelut -osasto vastaa yliopiston koulutustoiminnassa käyttämien tietojärjestelmien kehittämisestä, tukipalveluista ja henkilöstön IT-taitojen koulutuksesta.

Työtehtävä liittyy yliopiston opetuksen ja hallinnon www-pohjaisten tietojärjestelmien kehittämiseen. Sovellussuunnittelija toimii osana IT-palvelujen ohjelmistokehitystiimiä. Työssä painottuvat asiakasprojekteihin liittyvät tekniset suunnittelu- ja ohjelmistokehitystehtävät. Työhön kuuluu myös olemassa olevien www-palveluiden ylläpitoa ja tukea.

Sovellussuunnittelijan tehtävä tarjoaa erinomaisen oppimispolun ohjelmistokehityksestä kiinnostuneelle osaajalle. Tehtävässä saa mahdollisuuden kehittää tuhansien opiskelijoiden ja opettajien päivittäin käyttämiä palveluita osana rentoa ja asiantuntevaa työyhteisöä sekä toimia ketterän kehityksen ohjelmistotiimissä. Hyödynnämme ja kokeilemme työssämme moderneja ohjelmistokehitysmenetelmiä, viimeisimpiä teknologioita ja laadukkaita työkaluja.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää tietoteknistä osaamista, kykyä tietojärjestelmien suunnitteluun sekä perustason tietoja ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä. Tehtävässä edellytetään ohjelmointikokemusta (Python) ja web-teknologiaosaamista (HTML, CSS, JavaScript), vuorovaikutus- ja viestintätaitoja (sekä suomeksi että englanniksi) sekä soveltuvaa tietoteknistä peruskoulutusta tai vastaavaa osaamista. Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää ongelmanratkaisukykyä, oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä, hyviä tiimityöskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Eduksi katsotaan seuraavien tekniikoiden, järjestelmien ja työkalujen tuntemus: AMQP, Git, Docker, Angular, React, Elm, WebPack. Eduksi katsotaan myös yliopiston tietojärjestelmien, toimintaympäristön sekä hallinnollisten ja koulutuksellisten prosessien tuntemus.

Sovellussuunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (2 202,72 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Markku Närhi, kehittämispalvelujen päällikkö, puh. 040 587 7361 sp: markku.t.narhi@jyu.fi  Puhelimitse yhteydenotot ajalla 8.1.-18.1.2018

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Hakemus
2) Ansioluettelo (cv)
3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 19.1.2018 sähköisellä hakulomakkeella.