Suunnittelija

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on suunnittelijan tehtävä ajalle 1.2.2018-31.12.2018.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Jyväskylän yliopiston IT-palvelut on osa yliopistopalveluja. Jyväskylän yliopiston IT-palvelut on vuonna 2007 perustettu IT-palveluyksikkö, jossa työskentelee noin 90 alan ammattilaista. IT-palvelut tuottaa ja kehittää yliopiston tarvitsemien IT-palvelujen lisäksi ratkaisuja ja palveluja myös muille asiakkaille lähinnä yliopisto- ja korkeakoulusektorilla. IT-palvelujen Kehittämispalvelut -osasto vastaa yliopiston koulutustoiminnassa käyttämien tietojärjestelmien kehittämisestä, tukipalveluista ja henkilöstön IT-taitojen koulutuksesta.

Suunnittelijan tehtävässä painottuvat koulutuksen tietojärjestelmien tukipalvelut, koulutus- ja kehittämistehtävät sekä yksikön projektitoimintaan osallistuminen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa (pedagoginen tai tietotekninen) korkeakoulututkintoa tai todennettua vastaavaa osaamista, riittävää tietoteknistä ja pedagogista osaamista, kokemusta koulutus- ja asiakastukitehtävistä, kehittämis- ja projektitoiminnasta sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Eduksi katsotaan yliopiston tietojärjestelmien (Moodle, Optima, Korppi, Koppa, Exam, videopalvelut, www-palvelut jne.) sujuva osaaminen, pedagoginen koulutus ja toimintaympäristön sekä opintohallinnon ja koulutuksen prosessien tuntemus. Lisäksi eduksi katsotaan vahva ongelmanratkaisukyky, kokemus ketteristä kehitysmenetelmistä, tiimityöskentelytaidot, oma-aloitteisuus ja asiakaspalvelutaidot.

Suunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (2 202,72€/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Lisätietoja: Markku Närhi, kehittämispalvelujen päällikkö, puh. 040 587 7361 sp: markku.t.narhi@jyu.fi  Puhelimitse yhteydenotot ajalla 8.1.-18.1.2018

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Hakemus
2) Ansioluettelo (cv)
3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 19.1.2018 sähköisellä hakulomakkeella.