Arkistoasiantuntija

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on arkistoasiantuntijan tehtävä ajalle 5.3.2018-12.1.2019

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Yliopistopalvelujen tutkimus- ja kampuspalveluihin kuuluva kirjaamo vastaanottaa yliopistolle osoitetut asiakirjat sekä huolehtii päätöksentekoon liittyvien asioiden rekisteröinnistä. Yliopiston kirjaamo vastaa myös rekisteröityjä asiakirjoja koskeviin kysymyksiin ja asiakirjapyyntöihin sekä huolehtii yliopiston lähtevän ja sisäisen postin käsittelystä. Arkistotoimi huolehtii yliopiston pysyvästi säilytettävien asiakirjojen kokoamisesta, luetteloinnista ja säilyttämisestä sekä digitaalisen arkiston kehittämisestä.

Arkistoasiantuntijan tehtäviin kuuluu asiakirjahallinnan, arkistonhoidon ja kirjaamon asiakaspalvelun tehtäviä. Työhön sisältyy asiakirjojen kirjaaminen ja tallentaminen yliopiston asianhallintajärjestelmään, tietopalvelutehtävät sekä päätearkiston hoitamiseen liittyvät tehtävät. Lisäksi tehtävään sisältyy yliopiston postikulun hoitamiseen liittyviä tehtäviä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä asiakaspalvelutehtävissä tarvittavaa suullista englannin kielen taitoa. Hakijalta odotetaan asiakirjahallinnan alan osaamista ja arkistotoimen tuntemusta sekä hyviä it-valmiuksia. Lisäksi edellytämme tarkkuutta ja huolellisuutta, joustavaa asennetta, ja halua oppia jatkuvasti uutta. Kokemus alalta ja asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon suorittaminen katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää valmiuksia työskennellä kallioluolastoon sijoitetussa päätearkistotilassa.

Arkistoasiantuntijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 6 (2043,16€/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Lisätietoja tehtävästä antavat asianhallintavastaava Jani Hartonen, jani.m.hartonen@jyu.fi,  p. 040 805 3474, arkistoasiantuntija Marja Lehto, marja.lehto@jyu.fi, p. 040 805 4615 ja yhteysjohtaja Anu Mustonen, anu.mustonen@jyu.fi, p. 050 564 9022.  

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Motivaatiokirje

2) Ansioluettelo (CV)

3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.1.2018 sähköisellä hakulomakkeella.