2 yliopistonopettajaa, laskentatoimi

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on

2 yliopistonopettajan tehtävää, laskentatoimi, 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toinen tehtävä päättyy 31.12.2020 ja toinen tehtävä 30.9.2022.  

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (Jyväskylä University School of Business and Economics, JSBE) tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, sekä tarjota siihen perustuvaa korkealaatuista kauppatieteellistä tutkinto- ja johtamiskoulutusta. Edesautamme Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta antamalla oman panoksemme yliopistolähtöisen yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Kauppakorkeakoulussa on yhteensä 18 professuuria ja muuta henkilökuntaa noin 100. Yli tuhannen opiskelijan aktiivinen, kansainvälistyvä ja yhteistyökykyinen yksikkö toimii elinvoimaisessa ja kansainvälisessä Jyväskylän yliopistossa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaa vuosittain noin 150 opiskelijaa ja tohtorinväitöksiä on 13 - 15.

Laskentatoimen yliopistonopettajan tehtäviin kuuluu opetus-, ohjaus- ja hallinnollisia tehtäviä laskentatoimen oppiaineessa. Yliopistonopettajan tehtävät ovat opetuspainotteisia. 

Yliopistonopettaja voi lisäksi osallistua laskentatoimen tutkimusryhmien Management Accounting (https://www.jyu.fi/jsbe/en/research/groups/management-accounting) ja Financial Accounting, Auditing & Taxation Change (https://www.jyu.fi/jsbe/en/research/groups/fac) toimintaan.

Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta ja hyvää englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan tohtorin tutkinto ja kiinnostus akateemiseen, tieteelliseen uraan. Näytöt tutkimus- ja tutkimushanketoiminnasta ml. ulkopuolisen rahoituksen saaminen luetaan hakijan eduiksi.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4 - 5 (2475,31 €/kk - 2865,30 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtäviä täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa professori Marko Järvenpää, marko.j.jarvenpaa@jyu.fi, puh. +358 405767809.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1. Vapaamuotoinen hakemus.

2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi). 

3. Selvitys opetusansioista (opetusportfolio). Selvitys opetusansioista on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. Selvitys voi olla 2-3 sivua pitkä vapaamuotoinen kuvaus, jonka liitteenä on hakijan kriittisesti valitsemat näytteet opetusansioista. 

 

Hakemus tulee jättää viimeistään 4.2.2018 sähköisellä hakulomakkeella.