Taloussihteeri

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus saialkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä.Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
taloussihteerin tehtävä
ajalle 5.3.2018 - 31.12.2018.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Jyväskylän yliopiston Palvelukeskus -vastuualue hoitaa yliopiston talous- ja henkilöstöhallinnon, matkahallinnon, hankehallinnon ja sihteeritoimintojen tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten, sekä Yliopistopalvelujen muiden vastuualueiden kanssa.   

Taloussihteerin tehtäviin kuuluu ostolaskujen tiliöinti ja tarkastaminen, myyntilaskutus, muistiotositteiden käsittely ja vastaavat taloushallinnon tehtävät.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa taloushallinnon tutkintoa, MS Office-ohjelmiston tuntemusta, arvonlisäverotuksen tuntemista sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan SAP-ohjelmiston tuntemus, Jyväskylän yliopiston toiminnan tunteminen ja hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot.

Taloussihteerin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 5 (1934,16 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat tiiminvetäjä Anu Lehtonen anu.lehtonen@jyu.fi ja palvelukeskuksen johtaja Tarja Keihäsvuori tarja.keihasvuori@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Hakemus
2) Ansioluettelo (cv)
3) Muu liite jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 21.2.2018 sähköisellä hakulomakkeella.