Yliopistotutkija, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus saialkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä.Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
yliopistotutkijan tehtävä, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, 1.8.2018 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen yliopistotutkijan tehtävässä painottuu kansainvälisesti ja kansallisesti verkottunut korkeatasoinen tutkimustyö sekä tutkimusrahoituksen hankkiminen. Haettavana oleva tehtävä kohdentuu kasvatustieteelliseen/aikuiskasvatustieteelliseen tutkimukseen tiedekunnan tutkimuksen vahvuusalueille. Hakemuksessa tulee kuvata (liitteessä 6), miten hakijan kasvatustieteellinen/aikuiskasvatustieteellinen tutkimustoiminta edistää tiedekunnan tutkimuksen vahvuusalueilla tehtävää tutkimusta.

Yliopistotutkijan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistotutkijan tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Hakijoiden ansioiden arvioinnissa painotetaan erityisesti vahvaa kansainvälistä näyttöä tutkimuksessa. Yliopistotutkijalta edellytetään kokemusta kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisesta, strategisesti tarkoituksenmukaista kansainvälistä yhteistyöverkostoa ja hyviä yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan syventävät opinnot kasvatustieteessä/aikuiskasvatustieteessä.

Yliopistotutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 865,30 €/kk - 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Kasvatustieteiden laitoksen johtaja Leena Halttunen, leena.halttunen@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi).
2) Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudatten Suomen Akatemian ohjeistusta (kts. http://www.aka.fi/julkaisuluettelo)
3) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti (pdf-muodossa yhtenä tiedostona)
4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)
5) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista
6) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta kasvatustieteiden laitoksella

Hakemus tulee jättää viimeistään 4.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.