Projektitutkija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

projektitutkijan tehtävä ajalle 1.3.2018 - 28.02.2019.  

Projektitutkijan tehtävät sijoittuvat Soveltavan kielentutkimuksen keskukseen. Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan kuuluva Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) on tutkimuslaitos, joka on erikoistunut tarkastelemaan kielikoulutuksen tavoitteita, käytänteitä ja politiikkaa.

Projektitutkija työskentelee AllRead-hankkeessa (The digital environment, GraphoLearn, for supporting reading skill development), joka käsittelee lukutaidon tukemista teknologisessa oppimisympäristössä. Hankkeessa kehitetään edelleen ja tutkitaan Ekapeli/GraphoGame -peliin pohjautuvaa GraphoLearn-oppimispeliä lukutaidon tukemiseen yleisesti, mutta erityisesti heikoilla lukijoilla. Oppimispelin tehokkuutta tutkitaan hankkeessa 6–10-vuotiailla lapsilla. 

AllRead-hankkeessa kehitetään englannin lukutaitoa harjoittava GraphoLearn-peliversio suomenkielisille lapsille, jotka aloittelevat englannin kielen opiskelua vieraana kielenä (esim.  2–3-luokkalaisille). Projektitutkijan tehtäviin kuuluu kehittää englanninkielisiä luku- ja kirjoitustaidon arviointitehtäviä ja taustatekijöiden, kuten reseptiivisen sanaston, arviointi- ja harjoittelutehtäviä.

Tehtävään valittavalta vaaditaan hyvä tuntemus englannin kielen puhutun ja kirjoitetun muodon suhteesta. Eduksi katsotaan kokemus englannin kielen opettamisesta suomenkielisille lapsille.

Projektitutkijalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa, oma-aloitteisuutta, ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn osana tutkimushankkeen tutkimus- ja kehitysryhmää.

Projektitutkijan kielitaidosta määrätään kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.

Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 3-4 (2181,44 €/kk - 2475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa professori Ulla Richardson, ulla.a.richardson@jyu.fi.

Hakemukseen liitettävät dokumentit:

  1. vapaamuotoinen motivaatiokirje,       
  2. ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi),
  3. muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

 

Hakemus tulee jättää viimeistään 18.2.2018 sähköisellä hakulomakkeella.