Tutkijatohtori, tilastotiede

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella, matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, tilastotiede, 1.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään kahden vuoden määräajaksi.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos on kahden tieteenalan tutkimus- ja koulutusyksikkö. 

Tilastotieteessä tutkimusalueita ovat laskennallinen tilastotiede, kausaalimallit, tutkimusasetelmien suunnittelu, parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät sekä biometria ja ympäristötilastotiede. Matematiikan tutkimuksen pääalat ovat matemaattinen analyysi, geometria, stokastiikka ja inversio-ongelmien matematiikka. Laitoksella toimii  kahden Suomen Akatemian nimeämän tutkimuksen huippuyksikön, Inversio-ongelmien huippuksikön (v. 2012-2025) sekä Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikön (v. 2008-2019), tutkimusryhmät.

Tutkijatohtoria haetaan laitoksen tutkimusprofiiliin soveltuvalle tilastotieteen alalle. Tutkijatohtorin tehtävä liittyy yliopiston profiloitumisalaan "Decision analytics utilizing causal models and multiobjective optimization". Hakijalle katsotaan eduksi kausaalipäättelyn tuntemus. Tutkijatohtorin tehtävässä painottuvat oman alan tutkimustehtävät. Tehtävään sisältyy myös tilastotieteen opetusta ja opinnäytteiden ohjausta.

Tutkijatohtorin tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2865,30 €/kk - 3340,77 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut: Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen johtaja, professori Tero Kilpeläinen, tero.kilpelainen@jyu.fi, +358 40 805 3432 tai professori Juha Karvanen, juha.t.karvanen@jyu.fi, +358 40 805 4667.

Hakemuksiin tulee liittää pdf-tiedostoina

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
2) Lyhyt hakemuskirje.
3) Julkaisuluettelo.
4) Tutkimussuunnitelma (ja selvitys kuinka suunnitelma liittyy laitoksen tutkimushankkeisiin). 

 Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.