Laboratorioinsinööri

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
laboratorioinsinöörin tehtävä
1.4.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen toistaiseksi.

Fysiikan laitoksen tutkimuksen pääalat ovat subatomaarinen fysiikka ja materiaalifysiikka. Subatomaarisen fysiikan tutkimusalueita ovat ydinrakenteen, erityisesti eksoottisten ydinten fysiikka, ydinmallit, kaksoisbeetahajoaminen, ionilähdefysiikka, kiihdyttimillä tapahtuva soveltava tutkimus, ultrarelatiivisten raskasionitörmäysten fysiikka, neutriinofysiikka ja hiukkaskosmologia. Materiaalifysiikan tutkimusalueita ovat nanofysiikka ja nanoteknologia, epäjärjestäytyneiden aineiden fysiikka, matalan lämpötilan fysiikka ja laskennallinen materiaalifysiikka. Kokeellista tutkimusta harjoitetaan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa ja tomografialaboratoriossa, tiedekunnan yhteisen nanotiede-keskuksen laboratoriossa ja ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa, kuten CERNissä ja GSI:ssä, Darmstadtissa. 

Kiihdytinlaboratoriossa on tällä hetkellä neljä kiihdytintä: K130 raskasionikiihdytin, MCC30 kevytionikiihdytin, 1.7 MV Pelletron ja elektronikiihdytin, sekä niiden tarvitsemia ionilähteitä. Laboratoriossa on useita ydinfysiikan perustutkimuslaitteistoja sekä säteilyn kaupalliseen ja soveltavaan käyttöön liittyviä projekteja laitteineen. Säteilyn käyttö fysiikan laitoksella on turvallisuusluvan alaista toimintaa.

Laboratorioinsinöörin tehtävässä painottuvat fysiikan laitoksen tutkimuslaitteiden ja –tilojen elektroniikan ja sähköistyksen suunnittelu- ja asennustehtävät sekä niiden turvallisen käytön valvonta ja kehittäminen. Haettava laboratorioinsinööri tulee työskentelemään yhteistyössä fysiikan laitoksen teknisen henkilökunnan, tutkimusryhmien ja vierailijoiden kanssa.

Merkittävä osa Fysiikan laitoksen tutkimuslaitteista on yksittäiskappaleita tai erityiseen tehtävään muokattuja kaupallisia laitteita. Tämän takia tehtävässä korostuu hyvät taustatiedot fysiikan perustutkimuksen käytössä olevista laitteista ja tutkimusympäristöstä. Haussa olevalla laboratorioinsinöörillä on myös merkittävä asiantuntijavastuu elektronisten laitteiden hankintaprosesseissa.

Laboratorioinsinööriltä edellytetään sähköinsinöörin tutkintoa tai soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta laboratoriolaitteiden ja tehoelektroniikkalaitteiden huollosta. Eduksi lasketaan voimassa olevat sähköasennusoikeudet. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, organisointikykyä ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja monikulttuurisessa ympäristössä. Lisäksi edellytetään sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa.

Laboratorioinsinöörin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 (2486,08 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Professori Paul Greenlees puh. +358408054069, sähköposti: paul.greenlees@jyu.fi ja Yli-insinööri Pauli Heikkinen puh. +358408054072, sähköposti: pauli.heikkinen@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Hakemus

2) Ansioluettelo (cv)


Hakemus tulee jättää viimeistään 25.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.