Tohtorikoulutettava, liikuntalääketiede

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Haettavana on liikuntatieteellisessä tiedekunnassa

tohtorikoulutettavan tehtävä, liikuntalääketiede, ajalle 1.4.2018 - 31.3.2022.

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa.

Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon opettajankoulutus. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Tohtorikoulutettavan tehtävä sijoittuu Jyväskylän yliopiston profilointialueelle nimeltä ”Liikunta-aktiivisuus elämänkulussa” (Physical activity through life-span) ja laajemmin yliopiston ja tiedekunnan painopistealueelle ’Liikunta, terveys ja hyvinvointi’. Jatko-opiskelijan tutkimuksen odotetaan ensisijaisesti keskittyvän liikuntalääketieteellisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi liikuntahoitojen vaikuttavuuteen tai liikuntahoitojen vaikuttavuutta ennustavien ja/tai edistävien tekijöiden tutkimiseen.

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1 - 4 (1 808,42 €/kk – 2 475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa apulaisprofessori Jari Laukkanen, s-posti: jari.a.laukkanen@jyu.fi, puh. +358408053478 ja professori Urho Kujala, s-posti: urho.m.kujala@jyu.fi, puh. +358408053567. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1.  Vapaamuotoinen hakemuskirje.

2.  Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)

3.  Jatko-opintosuunnitelma (enintään 2 sivua).

4.  Tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua).

5.  Suosituskirje pääohjaajalta (enintään 1 sivu).

Hakemus tulee jättää viimeistään 6.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.