Tutkimuskoordinaattori

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
tutkimuskoordinaattorin tehtävä
 ajalle 1.5.2018 – 30.4.2021.

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tekee edustamillaan matematiikan ja luonnontieteiden aloilla kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja antaa siihen liittyvää ylintä opetusta. Tiedekunnassa luodaan ja välitetään uutta osaamista yhteiskuntaan ja kasvatetaan osaajia tulevaisuuden rakentajiksi kansallisesti ja kansainvälisesti.   

Nanotiedekeskus, NSC, on fysiikan, kemian ja bio- ja ympäristötieteiden laitosten yhteinen poikkitieteellinen tiedekeskus. NSC yhdistää ainutlaatuisella tavalla fysiikan, kemian ja solu- ja molekyylibiologian. Näiden alojen tutkijat ja opiskelijat työskentelevät nanotiedekeskuksessa yhdessä, mikä on johtanut moniin poikkitieteellisiin, ja korkeatasoisiin tutkimushankkeisiin kuten esimerkiksi kultananohiukkastutkimus, joka yhdistää laskennallisen tieteen, synteesikemian, spektroskopian sekä virustutkimuksen. NSC on kansainvälisesti tunnettu tutkimuskeskittymä ja Suomen Akatemialta onkin saatu merkittävää rahoitusta nanotieteen profilointihankkeille. 

Tutkimuskoordinaattorin tehtävissä painottuvat erityisesti Nanotiedekeskuksen profiloitumisaloilla tapahtuvan tutkimustoiminnan koordinointi, avustaminen verkostoitumista tukevissa rahoitushauissa ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen ylläpitäminen. Tehtävään valitulta edellytetään hyvää organisointi- ja koordinointikykyä, kokemusta tutkimusyhteistyöstä, itsenäisestä tutkimustyöstä ja onnistuneista rahoitushakemuksista, sekä profilointialueille sijoittuvaa tieteellistä julkaisutoimintaa.

Lähtökohtana tehtävää täytettäessä on soveltuva tohtorin tutkinto. Tutkimuskoordinaattorin tehtävistä ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkimuskoordinaattorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkimuskoordinaattorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tutkimuskoordinaattorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5 - 7 (2 865,30 €/kk - 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat professori Tero Heikkilä, puh. 040 805 4804, s-posti: tero.t.heikkila@jyu.fi ja professori Mika Pettersson, puh. 358 50 310 9969, s-posti: mika.j.pettersson@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1. Vapaamuotoinen hakemuskirje.

2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi).

3. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä toiminnasta ja hakijan tekemistä tutkimusrahoituksen hakemuksista (hakemukset ja niiden menestys, hakijan osuus kyseisissä hakemuksissa).

4. Numeroitu julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.

Hakemuskirje on jätettävä englanniksi, muut liitteet voivat olla joko englanniksi tai suomeksi.

Hakemus tulee jättää viimeistään 25.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.