Yliopistonopettaja, englannin kieli

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus saialkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä.Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa

yliopistonopettajan tehtävä, englannin kieli, ajalle 1.8.2018- 31.12.2021.

Yliopistonopettajan tehtävä sijoittuu kieli ja viestintätieteiden laitoksen, englannin kielen  oppiaineeseen. Laitoksessa tehdään tieteellisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta ja koulutetaan kieli-, viestintä- ja media-alan asiantuntijoita. Laitoksen tutkimus tarkastelee kieltä ja viestintää eri ympäristöissä, niiden roolia ihmisyhteisöjen toiminnassa sekä niiden asemaa yhteiskunnan muutoksissa.(Ks.https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/meidanlaitoksemme).

Yliopistonopettajan tehtävä on opetuspainotteinen ja siihen kuuluu opetusta seuraavilla alueilla: 1) viestintätaidot, 2) kielitieto, ja 3) kieli, kulttuuri ja yhteiskunta. Eduksi katsotaan tuloksellisuus tutkimus- ja opetushankkeiden toteuttamisessa.

Yliopistonopettajan tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Englannin yliopistonopettajalla tulee olla englannin kieltä äidinkielenä tai sivistyskielenä puhuvan henkilön tasoinen kielitaito. Yliopiston opetus- ja tutkimus-tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Ulkomaisen henkilökunnan osalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään kehittyvää suomen kielen perustaitoa kolmen vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta.

 Lisäksi ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky, muut tehtävään soveltuvat ansiot, sekä  tieteellinen työ ja tutkimusansiot vähintään yhdellä laitoksen kieliaineiden kannalta keskeisellä painoalalla,  ’Kielen oppiminen ja opettaminen muuttuvissa oppimisympäristöissä’ ja/tai ’Diskurssit, osallisuus ja liikkuvuus monikielisessä ja -kulttuurisessa maailmassa’ (ks. https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/profiili).

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2.475,31€/kk – 2.865,30€/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat professori Sirpa Leppänen s-posti: sirpa.leppanen@jyu.fi, puh. +358 40 8053201 tai professori Arja Piirainen-Marsh, s-posti: arja.piirainen-marsh@jyu.fi  puh. +358 408053221.

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä:

  1. Vapaamuotoinen hakemus,
  2. Ansioluettelo (CV) laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli),
  3. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista ja niiden liittymisestä oppiaineen painopistealoille
  4. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. opetusportfolio: https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/opetusnayte-ja-opetusportfolio/opetusnayte-ja-opetusportfolio),
  5. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään (ks. http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/).
  6. Tieto aiemmin mahdollisesti annetuista opetusnäytteistä. 

 

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.