Yliopistonlehtori, englannin kieli

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on Kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa

 yliopistonlehtorin tehtävä, englannin kieli, 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.

Yliopistonlehtorin tehtävä sijoittuu Kieli- ja viestintätieteiden laitokselle, englannin kielen oppiaineeseen. Laitoksessa tehdään tieteellisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta ja koulutetaan kieli-, viestintä- ja media-alan asiantuntijoita. Laitoksen tutkimus tarkastelee kieltä ja viestintää eri ympäristöissä, niiden roolia ihmisyhteisöjen toiminnassa sekä niiden asemaa yhteiskunnan muutoksissa. (Ks. https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/meidanlaitoksemme).

 Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat opetus, tutkimus, opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastaminen, jatko-opintojen ohjaus sekä tutkimusrahoituksen hankkiminen. Tehtävään kuuluu opetusta seuraavilla alueilla: 1) kielen oppiminen ja opettaminen, 2) englannin kielen rakenteet ja käyttö, ja 3) diskurssi- ja tekstitaidot. Yliopistonlehtorilta odotetaan aktiivista tutkimusta vähintään toisella laitoksen kieliaineiden kannalta keskeisellä painoalalla: ’Kielen oppiminen ja opettaminen muuttuvissa oppimisympäristöissä’ ja ’Diskurssit, osallisuus ja liikkuvuus monikielisessä ja -kulttuurisessa maailmassa’, ja/tai  (Ks. https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/profiili.)

Tuloksellisuus tutkimus- ja opetushankkeiden toteuttamisesta on tärkeää tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävä edellyttää erinomaista englannin kielen taitoa ja kykyä antaa korkeatasoista opetusta englannin kielellä. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Ulkomaisen henkilökunnan osalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään kehittyvää suomen kielen perustaitoa kolmen vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Lisäksi ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2.865,30 - 3.851,33 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antavat professori Sirpa Leppänen s-posti: sirpa.leppanen@jyu.fi, puh. +358 40 8053201. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä:

  1. Hakemus,
  2. Ansioluettelo (CV) laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli),
  3. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista,
  4. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. opetusportfolio https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/opetusnayte-ja-opetusportfolio/opetusnayte-ja-opetusportfolio),
  5. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään (ks. http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/),
  6. Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.