Yliopistonopettaja, johtaminen

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus saialkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä.Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
yliopistonopettajan tehtävä, johtaminen,
1.8.2018 alkaen toistaiseksi.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (Jyväskylä University School of Business and Economics, JSBE) tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, sekä tarjota siihen perustuvaa korkealaatuista kauppatieteellistä tutkinto- ja johtamiskoulutusta. Edesautamme Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta antamalla oman panoksemme yliopistolähtöisen yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Kauppakorkeakoulussa on yhteensä 18 professuuria ja muuta henkilökuntaa noin 100. Yli tuhannen opiskelijan aktiivinen, kansainvälistyvä ja yhteistyökykyinen yksikkö toimii elinvoimaisessa ja kansainvälisessä Jyväskylän yliopistossa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaa vuosittain noin 150 opiskelijaa ja tohtorinväitöksiä on 13 - 15.

Johtamisen yliopistonopettajan tehtäviin kuuluu aineopintotasoisten kurssien ja syventävien kurssien opetuksen toteuttamista luennoinnin, pienryhmäopetuksen ja -ohjauksen avulla. Tehtäviin kuuluu myös ohjaus- ja hallinnollisia tehtäviä johtamisen oppiaineessa. Sisällöllisesti tehtävä painottuu vastuullisen johtamisen, yritysetiikan ja innovaatioiden johtamisen opetukseen. Johtamisen yliopistonopettajan tehtävät ovat opetuspainotteisia.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Eduksi katsotaan tohtorin tutkinto ja kiinnostus akateemiseen, tieteellisen uraan. Yliopistossa annettava opetus perustuu tutkimukseen, joten tutkimusansiot ja -aktiivisuus luetaan hakijalle eduksi ja tutkimusintressien odotetaan kohdistuvan vastuullisen johtamisen ja innovaatioiden johtamisen tutkimuksen alueille.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2500,06 €/kk – 2893,95 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtamisen vastuuprofessori Tuomo Takala, sähköposti: tuomo.a.takala@jyu.fi, puh. 050 3547566.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)
2) Numeroitu julkaisuluettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista. Tämä tulee laatia  Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaan(http://www.aka.fi/julkaisuluettelo)
3) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista sekä tutkimusintresseistä
4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.