Järjestelmäsuunnittelija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi 

Haettavana on järjestelmäsuunnittelijan tehtävä 1.6.2018 alkaen toistaiseksi.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Jyväskylän yliopiston IT-palvelut on osa yliopistopalveluja. Jyväskylän yliopiston IT-palvelut on vuonna 2007 perustettu IT-palveluyksikkö, jossa työskentelee noin 90 alan ammattilaista. IT-palvelut tuottaa ja kehittää yliopiston tarvitsemien IT-palvelujen lisäksi ratkaisuja ja palveluja myös muille asiakkaille lähinnä yliopisto- ja korkeakoulusektorilla. IT-palvelujen Tietotekniikkapalvelut -yksikkö vastaa IT-infastruktuurin toiminnasta ja kehittämisestä. IT-ympäristö, joka on yksi maan suurimpien ja monipuolisimpien joukossa, sisältää tietoliikenne-, työasema- ja palvelinympäristön, sekä näihin kuuluvan laajan palvelutarjonnan. Palvelutuotannossa hyödynnetään uusimpia teknologioita ja alan parhaita käytäntöjä laadukkaan ja kustannustehokkaan toiminnan saavuttamiseksi.

Järjestelmäsuunnittelijan pääasiallisena tehtävänä on toimia tietojärjestelmäpalveluiden kehityshankkeissa ja palveluintegraatioiden toteutuksissa sekä osallistua palvelujen tuotteistamiseen ja toteutukseen.

Tehtäviin sisältyvät erilaiset Linux-järjestelmäalustat, käyttäjähallinnan järjestelmien kehittäminen ja erilaisten tietojärjestelmäpalvelujen integrointi. Järjestelmäsuunnittelija vastaa oman palvelualueensa palvelujen kehittämisestä ja tarvittaessa ylläpidosta olemassa olevaan arkkitehtuuriin pohjautuen.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa koulutusta tai vastaavaa osaamista. Hakijalta edellytetään syvällistä osaamista Linux-pohjaisten palvelujärjestelmien (RHEL) kehittämisestä, käyttäjähallinnan järjestelmäpalveluista ja palvelujen teknisistä integraatiorajapinnoista. Lisäksi edellytyksenä on teknisten ratkaisujen kehittämisen, palvelujärjestelmien arkkitehtuurisuunnittelun ja palvelukokonaisuuksien integroimisen vahva ja laaja-alainen osaaminen sekä tehtävän edellyttämän osaamisen jatkuva kehittäminen ja syventäminen.

Eduksi katsotaan kokemus IDM/IAM-järjestelmistä, SAML-, Kerberos- ja  LDAP-tekniikoista, Windows AD-ympäristöistä ja tietoturvallisen IT-infrastruktuurin hallitsemisesta sekä vähintään 3 vuoden työkokemus tehtäväalueesta. Lisäksi tehtävien suorittamisessa on etua ohjelmointi- ja skriptauskielien (esim. perl, php, python, shell-skriptit) sujuvasta osaamisesta.

Järjestelmäsuunnittelijan tehtävässä edellytetään tiimityöskentelytaitoja, oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta ja asiakaspalvelutaitoja, sekä kykyä kommunikoida sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti suomen ja englannin kielillä.

Järjestelmäsuunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 9 (2895,30 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: Jarkko Laitinen, IT-asiantuntija, email: jarkko.o.laitinen@jyu.fi., Miska Sulander, Tietotekniikkapalvelujen päällikkö, puh. 050 3365401, email: miska.sulander@jyu.fi

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Hakemus

2) Ansioluettelo (cv)

3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 4.5.2018 sähköisellä hakulomakkeella.