Hallintopäällikkö

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.
 
Haettavana on
hallintopäällikön tehtävä 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.

Informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen ensimmäinen ja suurin. Tiedekunnan missiona on vastata kehittyvän informaatioteknologian sekä digitalisoitumisen tuomiin tutkimus- ja koulutushaasteisiin. Tutkimuksessa, koulutuksessa ja sidosryhmäyhteistyössä tiedekunta yhdistää kokonaisvaltaisesti teknologian, informaation, organisaatioiden ja liiketoiminnan sekä ihmisen näkökulmat. Tiedekunnassa työskentelee noin 200 työntekijää, perusopiskelijoita on 2200 ja jatko-opiskelijoita 150. Opetusta annetaan sekä suomeksi että englanniksi.

Hallintopäällikön tehtäviin kuuluvat tiedekunnan henkilöstöasiat (ml. henkilöstösuunnittelu, työhyvinvoinnin kehittämiseen osallistuminen, professoreiden rekrytointeihin liittyvät tehtävät), toiminnansuunnitteluprosessit (ml. strategiatyö, toiminta- ja taloussuunnittelu) ja yleishallintoon kuuluvat tehtävät. Hallintopäällikkö vastaa dekaanin ja tiedekuntaneuvoston toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta, toimeenpanosta ja tiedottamisesta sekä kehittää ja koordinoi tiedekunnan perustoimintoja yhteistyössä dekaanin kanssa. Hallintopäällikkö toimii yhdyshenkilönä tiedekunnan ja yliopiston keskitettyjen palvelujen välillä ja huolehtii tiedekunnan erityispiirteiden mukaisten palveluiden saatavuudesta keskitetyistä palveluista, sisäisesti toteutettuina ja kolmansilta osapuolilta.

Hallintopäälliköltä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, organisointikykyä ja yliopistohallinnon tuntemusta sekä henkilöstö- ja talousosaamista. Tehtävässä tarvitaan sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista esitystaitoa sekä englannin kielen taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja ja kykyä toimia monitieteellisessä ja monikulttuurisessa työyhteisössä sekä monipuolisia tietoteknisiä valmiuksia. Eduksi katsotaan tiedekunnan toimintojen, koulutuksen ja henkilöstön tuntemus.

Hallintopäällikön tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 11 (3807,79 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat:
viikoilla 16 ja 17 dekaani Pasi Tyrväinen, pasi.tyrvainen@jyu.fi, 040 540 8646 
viikoilla 16 ja 18 talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, paivi.seppa@jyu.fi, 050 591 9522

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo
2) Hakemus ja vapaamuotoinen selvitys tehtävän kannalta keskeisestä työkokemuksesta
3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään

Hakemus tulee jättää viimeistään 4.5.2018 sähköisellä hakulomakkeella.