2-4 tutkijatohtorin paikkaa, yhteiskuntatieteet ja filosofia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on haettavana

2-4 tutkijatohtorin paikkaa, yhteiskuntatieteet ja filosofia, ajalle 1.6.2018-31.5.2019.

Yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen erikoistunut Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on yksi johtavia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yksikköjä Suomessa. Vahvuuksiamme ovat tutkimuksen korkea laatu, hyvä kansainvälinen maine, aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kannustava ympäristö ja opiskelijatyytyväisyys. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen painoaloja ovat:

  1. Filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot
  2. Kestävät yhteiskunnat
  3. Hyvinvoinnin ja hoivan politiikat

Hakijan odotetaan vahvistavan Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimusprofiilia sen painoaloilla ja/tai Jyväskylän yliopiston profilointialueella Crises Redefined: Historical Continuity and Societal Change.

Tutkijatohtorilta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön, sekä tehtävässä tarvittava opetustaito. Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston
johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa
.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2 893,95 €/kk - 3 374,18 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat professori Mika Ojakangas, puh. +358-40-8054177, s-posti: mika.ojakangas@jyu.fi ja professori Tiina Silvasti, puh. +358-40-8054218, s-posti tiina.h.silvasti@jyu.fi

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää:

1)   Vapaamuotoinen hakemuskirje.

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä sekä

mahdollisimman tarkasti tutkijan ansioluettelomallia (ks. TENK:n ohje

 http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli).

3) Numeroitu julkaisuluettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista Suomen

Akatemian mallin mukaan (http://www.aka.fi/julkaisuluettelo/).

4) Tiivis (2-5 sivua) tutkimussuunnitelma. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 30. huhtikuuta 2018 sähköisellä hakulomakkeella.