Tutkijatohtori, ympäristöjohtaminen

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
tutkijatohtorin tehtävä, ympäristöjohtaminen, ajalle 1.8.2018 - 31.7.2022.   

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (Jyväskylä University School of Business and Economics, JSBE) tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, sekä tarjota siihen perustuvaa korkealaatuista kauppatieteellistä tutkinto- ja johtamiskoulutusta. Edesautamme Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta antamalla oman panoksemme yliopistolähtöisen yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Kauppakorkeakoulussa on yhteensä 18 professuuria ja muuta henkilökuntaa noin 100. Yli tuhannen opiskelijan aktiivinen, kansainvälistyvä ja yhteistyökykyinen yksikkö toimii elinvoimaisessa ja kansainvälisessä Jyväskylän yliopistossa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaa vuosittain noin 150 opiskelijaa ja tohtorinväitöksiä on 13 - 15.

Tutkijatohtori työskentelee ympäristöjohtamisen tutkimusryhmässä. Tehtävät painottuvat tutkimukseen sisältäen tutkimushankkeiden suunnittelua ja täydentävän tutkimusrahoituksen hakua. Lisäksi tehtävä sisältää opetus-, ohjaus- ja hallinnollisia tehtäviä ympäristöjohtamisen kansainvälisessä maisteriohjelmassa.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.  

Tehtävässä edellytetään ympäristöjohtamisen tohtorin tutkintoa sekä kokemusta tutkimus- ja opetustyöstä ympäristöjohtamisen alalla. Näytöt tutkimusprojekteihin osallistumisesta, tutkumusrahoituksen hankinnasta sekä opinnäytteiden ohjauksesta katsotaan hakijalle eduksi.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2893,95 €/kk - 3374,18 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja tehtävästä antaa dekaani Hanna-Leena Pesonen, hanna-leena.pesonen@jyu.fi, 050 3732132.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1.  Vapaamuotoinen hakemuskirje
2.  Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
3.  Lyhyt kirjallinen selostus (2–3 sivua) hakijan tieteellisestä ja pedagogisesta toiminnasta
4.  Numeroitu luettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta (kts. http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/)
5.  Tutkimus- ja julkaisusuunnitelma (max. 3 sivua)

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.