2-4 tohtorikoulutettavan tehtävää

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on haettavana

2-4 tohtorikoulutettavan tehtävää, 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan enintään kahden vuoden ajaksi.

Yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen erikoistunut Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on yksi johtavia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yksikköjä Suomessa. Vahvuuksiamme ovat tutkimuksen korkea laatu, hyvä kansainvälinen maine, aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kannustava ympäristö ja opiskelijatyytyväisyys. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen painoaloja ovat:

  1. Filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot
  2. Kestävät yhteiskunnat
  3. Hyvinvoinnin ja hoivan politiikat

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1 - 4 (1 826,50 €/kk – 2 500,06 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat professori Mika Ojakangas, puh. +358-40-8054177, s-posti: mika.ojakangas@jyu.fi  ja professori Tiina Silvasti, puh. +358-40-8054218, s-posti tiina.h.silvasti@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1.  Vapaamuotoinen hakemuskirje.
2.  Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)
3.  Jatko-opintosuunnitelma (enintään 2 sivua).
4.  Tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua).
5.  Suosituskirje pääohjaajalta (enintään 1 sivu).

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.