1-2 tutkimusavustajaa, kemia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Kemian laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana
1-2 tutkimusavustajan tehtävää, kemia, osa-aikainen 80%, 21.5.-4.6.2018 alkaen 2-3 kuukauden ajaksi.

Kemian laitoksen vahvuusalueita ovat rakenne- ja synteesikemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia sekä kemian opettajien koulutus. Näiden lisäksi kemian laitos on vahva toimija Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksessa ja sen poikkitieteellisissä tutkimushankkeissa. Painopistealat kuvastavat laitoksella toimivien tutkimusryhmien osaamista sekä uusia tutkimuksellisia aluevaltauksia, joiden avulla laitoksen tutkimus- ja opetusympäristöä kehitetään jatkuvasti. Kemian laitoksen monipuolinen laitekanta mahdollistaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön sekä monipuolisen opetuksen.

Tutkimusavustajat tulevat työskentelemään professori Petri Pihkon tutkimusryhmässä. Tutkimusavustajat osallistuvat Suomen Akatemian rahoittamiin projekteihin "Karboksylaattikatalyysi: synteettisen ja biologisen katalyysin yhdistäminen" ja "Räätälöidyt heterogeeniset katalyytit: funktionalisoitujen katalyyttien suunnittelu ja käyttö biomassapohjaisten raaka-aineiden jatkojalostuksessa". Tutkimusavustajien tehtäviin kuuluu mm. käytännön synteesikemian tehtäviä laboratoriossa sekä raportointia kirjallisesti.

Tehtävään valitulta edellytetään kokemusta synteesikemiasta, NMR:sta ja katalyysistä. Työ soveltuu maisterivaiheen opiskelijalle, jonka pääaineena on kemia. Työtä on mahdollisuus myöhemmin laajentaa myös erikoistyöksi.

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävään valitulta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tutkimusavustajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1-2 (1 826,50 €/kk – 2005,71 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Mikäli henkilö ei vielä ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, hänelle maksetaan 75 % vaativuus- ja suoritustasojen mukaisesta palkasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut: Prof. Petri Pihko, puh. 050 5289 132, s-posti: petri.pihko@jyu.fi tai tutkijatohtori Toni Metsänen, s-posti: toni.t.metsanen@jyu.fi.

Hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää selostuksen hakijan motivaatiosta työskennellä hankkeissa, opintojen etenemisestä ja selvityksen laboratoriotyöskentelykokemuksesta.
  2. Ansioluettelo (CV).
  3. Opintorekisteriote.

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.