Yliopistonopettaja, koulutusjohtaminen

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
yliopistonopettajan tehtävä, koulutusjohtaminen, ajalle 1.5.2018 – 31.12.2019.

Yliopistonopettajan tehtävät liittyvät Koulutusjohtamisen instituutissa järjestettäviin ja Opetushallituksen rahoittamiin täydennyskoulutusohjelmiin kaudella 1.5.2018-31.12.2019 ja erityisesti ko. aikavälillä toteutettavaan 15 opintopisteen täydennyskoulutushankkeeseen. Tämän valtakunnallisen hankkeen kohderyhmänä on kaikkien kasvatus- ja koulutusalan muotojen johtotehtävissä toimivat ammattilaiset.  Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina yhteistyössä laaja-alaisen verkoston kanssa. Yliopistonopettajan tehtävänä hankkeessa on suunnitella, koordinoida, toteuttaa ja kouluttaa yhteistyössä Koulutusjohtamisen instituutin verkoston kanssa. Työtehtävät sisältävät myös instituutin verkkosivujen ylläpitoa, tiedottamista ja markkinointia sekä uusien TVT- välineiden pedagogisen käytön suunnittelua. Lisäksi työtehtäviin kuuluu koulutushankkeiden hallinnointia.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.  

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, laajaa kokemusta kasvatus- ja koulutusalan johtamisesta ja kouluttamisesta, hyvää organisointikykyä, hyviä tietoteknisiä valmiuksia (some, pedagogiset TVT-välineet), markkinointi- ja viestintäosaamista.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2500,06 €/kk – 2893,95 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Mika Risku, Koulutusjohtamisen instituutti, mika.risku@jyu.fi, p. 0400 247 420

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

3) Numeroitu luettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta (kts.http://www.aka.fi/julkaisuluettelo)

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.