Siivooja

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on siivoojan tehtävä ajalle 10.8.2018 - 31.5.2019.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Yliopistopalveluihin kuuluu tutkimus- ja kampuspalvelujen vastuualue, joka tarjoaa ulkoisia ja sisäisiä palveluja yliopistoyhteisön tueksi. Vastuualueeseen kuuluu mm. siivouspalvelujen tiiimi, joka palvelee henkilöstöä, opiskelijoita ja vierailijoita niin, että käytettävissä ovat toimivat, turvalliset, terveelliset ja puhtaana pidetyt tilat.

Siivoojan tehtävässä painottuvat kiinteistöjen sisätilojen siivoustyöt, jotka ovat ylläpito-, perus- ja erikoissiivousta. Siivoojan tehtävänä on työympäristön siisteydestä ja puhtaudesta huolehtiminen sekä muut esimiehen määräämät tehtävät.

Siivoojalta edellytetään vähintään vuoden työkokemusta siivoustyötehtävistä. Lisäksi edellytetään hyvää ammattiteknistä osaamista ja riittävää suomen kielen taitoa. Puhdistuspalvelualan tutkinto katsotaan eduksi.

Tehtävän hoitamisessa edesauttavat hyvät vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot, yliopiston toimitilojen tuntemus, nopea reagointikyky ja ongelmanratkaisutaidot, kehittymishalukkuus, työ- ja asiakasturvallisuuden sekä ympäristönäkökulmien ymmärtäminen sekä tietotekninen osaaminen.

Siivoojan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 2 (1622,87 €/ kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Lisätietoja: siivouspalveluvastaava Anne Myllyntaus, puh. 040 805 4990, anne.myllyntaus@jyu.fi 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (cv)

2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 26.6.2018 sähköisellä hakulomakkeella.