Projektitutkija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Koulutuksen tutkimuslaitoksessa on haettavana  

projektitutkijan tehtävä, ajalle 1.9.2018-31.12.2022.

Koulutuksen tutkimuslaitos on vuonna 1968 perustettu valtakunnallinen koulutustutkimuksen keskus. Tutkimuslaitos toimii Jyväskylän yliopiston erillislaitoksena ja tekee monitieteistä, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää koulutustutkimusta. Laitos tutkii koko koulutusjärjestelmää sekä oppimista koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Tutkimustoiminnan painopisteitä ovat kansainvälinen koulujärjestelmien vertaileva arviointi (mm. PISA-tutkimus), oppimisen, opetuksen ja ohjauksen prosessit, ihmislähtöinen tietoteknologia ja korkeakoulututkimus. Laitos tekee laajaa yhteistyötä oppilaitosten, opetushallinnon, työelämän, päätöksentekijöiden ja tiedotusvälineiden kanssa koulutuksen kehittämiseksi ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Laitos järjestää tutkijakoulutusta yhdessä tiedekuntien kanssa. Henkilöstön kokonaismäärä on noin 80 henkilöä.

Projektitutkijan tehtävä liittyy kansainväliseen PIRLS 2021 -tutkimukseen (Progress in International Reading Literacy Study), jossa arvioidaan 4.-luokkalaisten oppilaiden luetun ymmärtämistä. Työhön voi liittyä tehtäviä myös muissa tutkimuslaitoksen lukutaidon tutkimukseen liittyvissä hankkeissa. 

Työtehtävät sisältävät erilaisia tutkimushankkeisiin liittyviä tehtäviä, kuten yhteydenpitoa keskeisiin sidosryhmiin, aineistonhankintaa ja analysointia sekä tulosten raportointia suomeksi ja englanniksi yhdessä projektin toimijoiden kanssa. 

Projektitutkijalta edellytetään soveltuvaa humanististen tieteiden ylempää korkeakoulututkintoa pääaineena suomen kieli tai kirjallisuus. Eduksi katsotaan kokemus arviointitutkimuksesta, lukutaidon arvioinnin ja edistämisen tuntemus, kokemus raportoinnista sekä Suomen koulutusjärjestelmän tuntemus.

Projektitutkijan kielitaidosta määrätään kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn osana arviointitiimiä, hyviä tieto- ja viestintäteknologisia valmiuksia sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 3-4 (2203,25 €/kk - 2500,06€/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Apulaisprofessori Juhani Rautopuro, sähköposti juhani.rautopuro@jyu.fi, puh. 040 805 4936 ja yliopistotutkija Kaisa Leino, kaisa.j.leino@jyu.fi, puh. 040 805 4810.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Lyhyt selostus siitä, miksi hakee tehtävää (Motivaatiokirje)

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen
sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n
ohje www.tenk.fi)

Hakemus tulee jättää viimeistään 10.6.2018 sähköisellä hakulomakkeella.