Controller

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on controllerin tehtävä ajalle 1.8.2018-23.2.2019. 

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi. 

Controller sijoittuu yliopistopalveluissa talouspalveluiden vastuualueelle, jonka tehtävänä on ohjata ja ylläpitää yliopiston talous- ja tilahallintoa yhteistyössä yliopiston ja yksiköiden johdon kanssa. Talouspalveluiden controller-tiimi vastaa yksiköiden johdon talouden suunnittelun, raportoinnin ja päätöksenteon lähituesta ja talousneuvonnasta. Tiimin tehtävinä ovat talouden seuranta, budjetointi, talousraportointi ja analysointi sekä erilaiset taloudelliset laskelmat ja selvitykset, ml. hankesalkun ja käyttöomaisuuden ja poistojen seuranta.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää taloushallinnon korkeakoulututkintoa, vahvaa laskentatoimen osaamista, excelin käyttötaitoa sekä erinomaista suomen kielen ja hyvää englannin kielen taitoa. Katsomme eduksi työkokemuksen talouden suunnittelu- ja raportointitehtävissä ja projektihallinnossa, SAP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttökokemuksen sekä hyvät neuvottelu- ja yhteistyötaidot.

Controllerin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 (2510,94 e/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kolmen kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 

Lisätiedot: controller, tiimin esimies Kaisa Äijänen, puh. 040 8053777 tai kaisa.aijanen@jyu.fi ja talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, puh 050 5919522 tai paivi.seppa@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Hakemus
2) Ansioluettelo (cv)
3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 24.5.2018 sähköisellä hakulomakkeella.