Markkinointisuunnittelija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on Suomen suosituin avoin yliopisto. Meidät tunnetaan etäopintoihin ja verkkovälitteiseen opetukseen erikoistuneena yliopisto-opintojen järjestäjänä. Lisäksi järjestämme opetusta Jyväskylässä ja Helsingissä sekä yhteistyössä 47 yhteistyöoppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea. Avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää yhteistyössä tiedekuntien, ainelaitosten, yliopiston muiden yksiköiden sekä palvelujen käyttäjien kanssa koulutuksellista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista edistävää yliopisto-opetusta. Opintoja suorittaa vuosittain runsaat 13 000 opiskelijaa eri puolilta maata ja maan rajojen ulkopuolelta.

Vuonna 2020 haluamme olla Suomen laadukkain, suurin ja myös kansainvälistyvä avoin yliopisto. Meidät tunnetaan hyvästä palvelusta ja aktiivisesti uudistuvista, pedagogisesti korkealaatuisista sekä joustavista opiskelumuodoista. Olemme kiinteä osa Jyväskylän yliopistoa ja sen kokonaisstrategisia linjauksia.

Haettavana on markkinointisuunnittelijan tehtävä 1.8.2018 alkaen toistaiseksi. 

Markkinointisuunnittelijan tehtävässä painottuvat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston markkinointiviestintä avoimen yliopiston tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Markkinointisuunnittelija kuuluu yliopistoviestinnän tiimiin ja osallistuu myös yliopistotason markkinointiprojektien ja –tapahtumien tuottamiseen. Tehtäviin kuuluu brändityötä, markkinointikampanjoiden toteuttamista, digitaalista kanavakehitystyötä ja sisällöntuotantoa, messu- ja tapahtumajärjestelyjä sekä avoimen yliopiston edustajana toimimista erilaisissa sidosryhmissä ja työryhmissä.

Tehtävä edellyttää korkeakoulututkintoa mieluiten markkinoinnin tai viestinnän alueelta, sujuvaa kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa, organisointi- ja verkkoviestintätaitoja sekä työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Tehtävässä eduksi katsotaan näyttö tulosvastuullisesta markkinointiviestinnän organisoinnista ja toteutuksesta, liiketoimintaymmärrys yliopistollisen aikuiskoulutuksen kentältä sekä asiakaslähtöinen ajattelu markkinoinnin toteuttamisessa. Eduksi katsotaan myös vahva aiempi kokemus digitaalisen markkinoinnin kehittämisestä.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä intoa kansainvälisissä ympäristöissä toimimiseen. Tehtävä sisältää jonkin verran matkustamista Suomen sisällä.

Markkinointisuunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 (2510,94 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Taina Erkkilä p. 040 805 5166, taina.h.erkkila@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV)

2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.6.2018 sähköisellä hakulomakkeella.