Yliopistonopettaja, kulttuuripolitiikka

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

yliopistonopettajan tehtävä, kulttuuripolitiikka, 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.

Tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen. Opetustehtävä on Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa tutkinto-ohjelmassa, joka on historian ja etnologian laitoksen sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteinen.

Kulttuuripolitiikka on opetus- ja tutkimusala, jossa tiedeperusteinen lähestymistapa ja kulttuurialan hallinnon ja organisaatioiden käytännöllisyys kohtaavat. Kulttuuripolitiikan tutkimusalueet linkittyvät yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuksen painoaloihin. Jyväskylän yliopistossa tehtävän kulttuuripolitiikan tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat: yksilöiden sekä yhteisöjen osallisuus, toimintamahdollisuudet ja hyvinvointi kulttuurin kentällä, luova talous ja työ, kulttuuripolitiikan teoria, sekä kulttuurialan hallinto ja instituutiot ja niiden muutokset. Tutkimuksessa tarkastellaan kestävän yhteiskunnan reunaehtoja kulttuurin ja kulttuuripolitiikan näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan median roolia kulttuuripolitiikassa, kulttuurista moninaisuutta sekä alueisiin ja paikallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Yliopistonopettajan työ koostuu opetus- ja ohjaustehtävistä kulttuurit ja yhteisöt tutkinto-ohjelman kandidaattivaiheen opinnoissa. Tutkimus- ja opetustoiminnassa toivotaan painottumista kulttuurista osallistumista, kulttuurin ja tilan kysymyksiä sekä kulttuurista kestävyyttä käsitteleviin aihepiireihin.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2 500,06 €/kk - 2 893,95 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat professori Miikka Pyykkönen, puh. +358 40 805 4183, s-posti miikka.pyykkonen@jyu.fi  tai yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja, professori Mika Ojakangas, puh. +358 40 805 4177, s-posti mika.m.a.ojakangas@jyu.fi.

 
Hakemukseen tulee liittää

  1. Vapaamuotoinen hakemuskirje,
  2. Ansioluettelo (CV) laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi,
  3. Opetusportfolio eli lyhyt selvitys hakijan pedagogisesta koulutuksesta, opetusansioista ja  pedagogisesta ajattelusta seuraavan mallin mukaan: https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/opetusnayte-ja-opetusportfolio/opetusnayte-ja-opetusportfolio,
  4. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään (ks. http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/),
  5. Tieto aiemmin annetusta opetusnäytteestä. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.