Apulaisprofessori, taloustiede (tenure track)

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, taloustiede, 1.9.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (Jyväskylä University School of Business and Economics, JSBE) tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, sekä tarjota siihen perustuvaa korkealaatuista kauppatieteellistä tutkinto- ja johtamiskoulutusta. Edesautamme Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta antamalla oman panoksemme yliopistolähtöisen yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustiede-oppiaineessa tehdään politiikkarelevanttia empiiristä tutkimusta työn ja koulutuksen taloustieteessä, terveystaloustieteessä, aluetaloustieteessä, ja soveltavassa makrotaloustieteessä.  

Taloustieteen apulaisprofessorin tehtävänä on vastata osaltaan taloustieteen, erityisesti koulutuksen taloustieteen, tutkimuksesta ja opetuksesta, jatko-opiskelijoiden ohjauksesta sekä osallistua kansainvälisen tutkimus- ja koulutusyhteistyön kehittämiseen. Täytettävää tehtävää hoitavan henkilön odotetaan erityisesti tekevän koulutuksen taloustieteen tutkimusta sekä tekevän yhteistyötä Jyväskylän yliopiston sisällä Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkijoiden kanssa. Lisäksi apulaisprofessorin tulee osallistua taloustiede-oppiaineen hallinnollisiin tehtäviin sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimiseen.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet.

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmänopetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3889,84 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Professori Jaakko Pehkonen (sposti: jaakko.k.pehkonen@jyu.fi)

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää pdf-tiedostona:

1) ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi) tai englanninkielinen kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan, tutkimustyön johtamiseen, tutkimusrahoituksen hankkimiseen ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä ansioista, opetusansioista ja muista ansioista, joilla hän haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

2) suunnitelma tutkimuksen kehittämisestä

3) numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään;

4) enintään 10 pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti (yhtenä pdf-tiedostona)

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.11.2018 sähköisellä hakulomakkeella.