Professori, sosiaalityö

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksessa

professorin tehtävä, sosiaalityö, 1.1.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen toistaiseksi

Professorin tehtävänä on antaa opetusta ja ohjausta sosiaalityön perus- ja tohtorikoulutuksessa ja osallistua oppiaineen ja koko laitoksen toiminnan kehittämiseen sekä täydentävän rahoituksen hankkimiseen. Professorin edellytetään tutkimustyöllään vahvistavan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimusprofiilia, erityisesti sosiaalityön tutkimuksen painoaloilla. Lisäksi professori osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä sosiaalityön tutkimuksen ja koulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. 

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure, josta ilmenee tarkemmin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimusten on täytyttävä hakuajan päättymiseen mennessä.

Professorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 8-11 (4.702,72 – 6.928,70 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja antavat sosiaalityön professori Marjo Kuronen s-posti: marjo.l.a.kuronen@jyu.fi, puh. +358 40 805 4231 tai professori, laitoksen johtaja Mika Ojakangas, s-posti: mika.m.a.ojakangas@jyu.fi, puh. +358 40 805 4177.

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää englanninkielisinä (julkaisuja ei käännetä) sekä mielellään myös suomeksi (tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi):

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli);
  2. Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta (https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/kuinka/sa-julkaisuluettelo_ohje.pdf);
  3. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista;
  4. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. Opetusportfoliomalli);
  5. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä toiminnasta;
  6. Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti;
  7. Lyhyt (2-3 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää sosiaalityön tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.08.2018 sähköisellä hakulomakkeella.