Tutkijatohtori, kehityspsykologia/urheilupsykologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
tutkijatohtorin tehtävä, kehityspsykologia/urheilupsykologia, ajalle 1.8.2018 - 31.10.2019.   

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Tutkijatohtori työskentelee kehityspsykologian ja urheilupsykologian alaan kuuluvassa nuorten urheilijoiden kaksoisurakehitykseen keskittyvässä WeLive
DC -tutkimusryhmässä. Tehtävät painottuvat tutkimukseen sisältäen tutkimushankkeiden suunnittelua ja täydentävän tutkimusrahoituksen hakua.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.  

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa psykologian, liikuntatieteiden tai kasvatustieteiden alalta sekä kokemusta tutkimustyöstä vähintään yhdellä seuraavista alueista: nuoruusiän kehitys, motivaatio ja oppiminen, koulutusurat, sukupuoliteoriat, urheilupsykologia. Lisäksi tehtävässä edellytetään vahvaa kvantitatiivisten ja/tai kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien hallintaa. Näytöt tutkimusprojekteihin osallistumisesta, tutkimusrahoituksen hankinnasta sekä opinnäytteiden ohjauksesta katsotaan hakijalle eduksi.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2893,95 €/kk - 3374,18 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja tehtävästä antavat: Professori Kaisa Aunola, kaisa.aunola@jyu.fi ja yliopistotutkija Tatiana Ryba, tatiana.ryba@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)
2) Lyhyt vapaamuotoinen motivaatiokirje
3) Julkaisuluettelo

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.6.2018 sähköisellä hakulomakkeella.