Hankesihteeri


Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on hankesihteerin tehtävä ajalle 1.8.2018 - 31.12.2019

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Jyväskylän yliopiston Palvelukeskus -vastuualue hoitaa yliopiston talous- ja henkilöstöhallinnon, matkahallinnon, hankehallinnon ja sihteeritoimintojen tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten, sekä Yliopistopalvelujen muiden vastuualueiden kanssa.    

Hankesihteerin tehtäviin kuuluu hankkeiden budjetoinnin tuki, tutkimustietojärjestelmä Converiksen hankeosioon liittyvät tehtävät, hankkeiden toteutusvaiheen hallinnointi, hankkeiden tilintarkastuksen järjestäminen, talouden seuranta ja ennakointi, raportointi rahoittajalle määräajoin ja muut vastaavat tehtävät.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa tutkintoa, hankehallinnon osaamista, erilaisten puiteohjelmien osaamista (kuten Suomen Akatemia ja Business Finland), hyvää MS Office-ohjelmiston tuntemusta sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan SAP-ohjelmiston tuntemus, Jyväskylän yliopiston toiminnan tunteminen, valmius nopeasti vaihtuviin työtilanteisiin ja hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot.

Hankesihteerin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 6 (2063,59 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Lisätietoja: Sanna Ahoniemi, puh. 040 805 4853, sanna.m.ahoniemi@jyu.fi ja Tarja Keihäsvuori, puh. 040 805 4545, tarja.keihasvuori@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää: 1) Ansioluettelo (cv) 2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.6.2018 sähköisellä hakulomakkeella.