Koulutussuunnittelija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 
 
Haettavana on
Koulutussuunnittelijan tehtävä
ajalle 1.9.2018 -31.7.2019.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Koulutussuunnittelijan tehtävät liittyvät Koulutusjohtamisen instituutissa järjestettäviin ja Opetushallituksen rahoittamiin täydennyskoulutusohjelmiin.

Koulutussuunnittelija vastaa koulutuksen hallinnointiin, suunnitteluun ja koordinointiin, opiskelijoiden, kouluttajien ja sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön, sekä opiskelijarekrytointiin, opintohallintoon ja opinto-ohjaukseen liittyvistä tehtävistä. Työtehtävät sisältävät myös Koulutusjohtamisen instituutin verkkosivujen ylläpitoa, tiedottamista ja markkinointia sekä TVT-välineiden pedagogisen käytön suunnittelua.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää organisointikykyä, hyviä tietoteknisiä valmiuksia (sosiaalinen media, pedagogiset TVT-välineet), markkinointi- ja viestintäosaamista sekä yliopiston sähköisten tietojärjestelmien (Moodle, Plone, Korppi, Pedanet) tuntemusta. Yliopiston toimintaympäristön tuntemus sekä aiempi vastaava työkokemus katsotaan eduksi.

Koulutussuunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 7-8 (2 224,75€/kk -2 510,94€) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Mika Risku, Koulutusjohtamisen instituutti, mika.risku@jyu.fi, p. 0400 247 420

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (cv)
2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 10.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.