Järjestelmäsuunnittelija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on järjestelmäsuunnittelijan tehtävä 15.10.2018 alkaen toistaiseksi.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Jyväskylän yliopiston IT-palvelut on osa yliopistopalveluja. IT-palvelut on vuonna 2007 perustettu IT-palveluyksikkö, jossa työskentelee noin 90 alan ammattilaista. Se tuottaa ja kehittää yliopiston tarvitsemien IT-palvelujen lisäksi ratkaisuja ja palveluja myös muille asiakkaille lähinnä yliopisto- ja korkeakoulusektorilla. IT-palvelujen Tietotekniikkapalvelut -yksikkö vastaa IT-infrastruktuurin toiminnasta ja kehittämisestä. IT-ympäristö, joka on yksi maan suurimpien ja monipuolisimpien joukossa, sisältää tietoliikenne-, työasema- ja palvelinympäristöt, sekä näihin kuuluvan laajan palvelutarjonnan. Palvelutuotannossa hyödynnetään uusimpia teknologioita ja alan parhaita käytäntöjä laadukkaan ja kustannustehokkaan toiminnan saavuttamiseksi.

Järjestelmäsuunnittelijan tehtävänä on toimia palvelinalustatiimin jäsenenä tietojärjestelmäpalveluiden kehityshankkeissa ja palveluintegraatioiden toteutuksissa. Tehtäviin sisältyvät erilaiset Linux-järjestelmäalustat ja erilaisten tietojärjestelmäpalvelujen integrointi yliopiston monipuolisessa IT-toimintaympäristössä. 

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tutkintoa tai vastaavia tietoja ja taitoja. Lisäksi hakijalta edellytetään osaamista Linux-pohjaisten palvelujärjestelmien (RHEL) kehittämisestä, keskitetyn palvelin- ja työasemahallinnan työkaluista, käyttäjähallinnan järjestelmäpalveluista ja palvelujen teknisistä integraatiorajapinnoista. Edellytyksenä on myös tehtävän edellyttämän osaamisen jatkuva kehittäminen ja syventäminen.

Eduksi katsotaan versionhallintajärjestelmien tuntemus, kokemus hallintatyökalujen (RH Satellite, Ansible, Puppet) käytöstä sekä vähintään 3 vuoden työkokemus tehtäväalueesta. Lisäksi tehtävien suorittamisessa on etua ohjelmointi- ja skriptauskielien (esim. perl, php, python, shell-skriptit) sujuvasta osaamisesta.

Järjestelmäsuunnittelijan tehtävässä edellytetään tiimityöskentelytaitoja, oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta ja asiakaspalvelutaitoja, sekä kykyä kommunikoida sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti suomen ja englannin kielillä.

Järjestelmäsuunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 9 (2895,30 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: Lomien takia 17.9. alkaen Jarkko Laitinen, IT-asiantuntija, puh. 050 5919 521 e-mail: jarkko.o.laitinen@jyu.fi

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Hakemus

2) Ansioluettelo (cv)

3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.