Tutkijatohtori, kemia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Kemian laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, kemia,1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan kahden vuoden määräajaksi. 

Tutkijatohtori työskentelee professori Karoliina Honkalan tutkimusryhmässä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa "Biomassasta saatujen polyolien katalyyttinen ja elektrokatalyyttinen hapetus nesteen ja kiinteän välisellä rajapinnalla". Tutkijatohtori tulee määrittämään tiheysfunktionaaliteorialaskujen avulla termodynaamisia ja kineettisiä ominaisuuksia biomassasta saatujen molekyylien hapetusreaktioille metallikatalyytti-nesterajapinnalla keskittyen erityisesti reaktiotuotteiden valikoituvuutta sääteleviin tekijöihin. Laskettujen suureiden avulla tutkijatohtori kehittää mikrokineettisen mallin tutkituille reaktioille ja laskee sen avulla reaktionopeuksia realistisissa reaktio-olosuhteissa identifioidakseen avainparametrejä, jotka kontrolloivat reaktion aktiivisuutta ja valikoituvuutta.  

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. 

Haemme innostunutta ja motivoitunutta jäsentä tutkimusryhmäämme. Täytettävään tehtävään edellytetään tohtorintutkintoa laskennallisesta kemiasta tai fysiikasta. Tehtävää voi hakea myös jatko-opintojensa loppuvaiheessa oleva henkilö, jonka tohtorintutkinto on hakuvaiheessa vielä hieman kesken. Hakijan tulee osoittaa omaavansa kokemusta elektronirakenne laskuista ja mielellään myös laskennallisesta katalyysitutkimuksesta. Aiempi kokemus periodisten tiheysfunktionaaliteoriaohjelmistojen käytöstä kuten GPAW, VASP tai QuantumEspresso katsotaan eduksi.  Hyvä ymmärrys orgaanisen kemian perusteista, kokemus solvataatioefektien laskennallisesta tutkimuksesta, mikrokineettisestä mallinnuksesta tai Python ohjelmoinnista katsotaan erityiseksi lisäansioksi.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2893,95 €/kk - 3374,18 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Professori Karoliina Honkala, +358 40 805 3686, karoliina.honkala@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1  Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.

2   Lyhyt hakemuskirje, jossa hakija avaa omaa motivaatioitaan avoinna olevaan tehtävään sekä omaa osaamistaan.

3  Julkaisuluettelo. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 9.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.