Tutkijatohtori, evoluutiobiologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, evoluutiobiologia, ajalle 1.1.2019-31.12.2020. 

Tutkijatohtori työskentelee akatemiatutkija Sara Calhimin tutkimusryhmässä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa "Sperm evolution across reproductive and fertilization modes". Tutkimuksessa käytetään mallilajina karhunkaisia, koska tällä lajiryhmällä esiintyy ainutlaatuinen monimuotoisuus niin niiden ekologiassa ja elinkiertohistoriassa kuin myös niiden siittiöiden rakenteessa. Monimuotoisuutensa takia, ne tarjoavatkin mahdollisuuden tutkia lisääntymiseen liittyvää evoluutiota. Hankkeessa hyödynnetään sekä kokeellisia että vertailevia tutkimusmenetelmiä. Tutkijatohtorin tehtäviin liittyy mm. lajien fylogenian rakentaminen olemassa olevia geneettisiä sekvenssejä hyödyntäen sekä lajeittain spesifisten lisääntymis- (morfologisten, käyttäytymismallien) ja ekologisten ominaisuuksien tutkiminen. Päätavoitteena on tehdä vertailevia analyyseja evolutiivisesti merkittävien lisääntymisominaisuuksien kehittämisestä.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Haemme innostunutta ja motivoitunutta jäsentä tutkimusryhmäämme. Täytettävään tehtävään edellytetään tohtorin tutkintoa evoluutiobiologiassa. Tehtävää voi hakea myös jatko-opintojensa loppuvaiheessa oleva, jonka tohtorin tutkinto on hakuvaiheessa vielä hieman kesken. Hakijalta edellytetään huomattavaa kokemusta fylogeneettisistä tutkimusmenetelmistä sekä työskentelystä sekvenssitietokantojen kanssa. Lisäksi edellytetään myös erittäin hyviä näyttöjä englanninkielisestä kirjallisesta ja suullisesta viestintätaidoista, itsenäisestä ja luovasta ajattelusta sekä yhteistyöstä ja kyvystä toimia nuorempien ryhmän jäsenten mentorina. Eduksi katsotaan laboratorio-osaaminen molekyylibiologiassa tai mikroskooppikuvaus.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2893,95 €/kk - 3374,18 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Akatemiatutkija Sara Calhim, +358 40 874 5474, sara.calhim@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
  2. Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit/-suunnitelman.
  3. Julkaisuluettelo. 
  4. Kaksi suosituskirjettä henkilöiltä, jotka voidaan tavoittaa sähköpostilla tai puhelimella ennen haastattelua.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.