4-6 tohtorikoulutettavaa

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on

4-6 tohtorikoulutettavan tehtävää 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulu järjestää tohtorikoulutusta tietotekniikan, tietojärjestelmätieteen, tietojenkäsittelytieteen ja kognitiotieteen oppiaineissa. Tohtorikoululta on säännöllisesti haettavissa rahoitusta jatko-opintoihin. Katso lisätietoa syksyn 2018 hausta https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/tohtoriohjelma/ohjeita-opiskelijalle/rahoitus/rahoitushaku-syksy-2018    

Tohtorikoulutettavat sijoittuvat eri tutkimusaloille informaatioteknologian tiedekunnassa. Tohtorikoulutettavien tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1-4 (1826,50 €/kk – 2500,06 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Lisätietoa hausta on nähtävissä osoitteessa: https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/tohtoriohjelma/ohjeita-opiskelijalle/rahoitus/rahoitushaku-syksy-2018     

Tiedustelut: Yliopistonopettaja Sami Kollanus (sami.kollanus@jyu.fi), informaatioteknologian tiedekunta.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Hakemus

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

3) Tutkimussuunnitelma 

4) Jatko-opintosuunnitelma

5) Suosituskirjeet ohjaajilta (ei tarvita sähköiseen hakemukseen, pyydä ohjaajia lähettämään ne  sähköpostilla suoraan osoitteeseen sami.kollanus@jyu.fi)

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.