Tohtorikoulutettava, kemia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Kemian laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

tohtorikoulutettavan tehtävä, kemia, 2.5.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Kemian laitoksen vahvuusalueita ovat rakenne- ja synteesikemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia sekä kemian opettajien koulutus. Näiden lisäksi kemian laitos on vahva toimija Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksessa ja sen poikkitieteellisissä tutkimushankkeissa. Painopistealat kuvastavat laitoksella toimivien tutkimusryhmien osaamista sekä uusia tutkimuksellisia aluevaltauksia, joiden avulla laitoksen tutkimus- ja opetusympäristöä kehitetään jatkuvasti. Kemian laitoksen monipuolinen laitekanta mahdollistaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön sekä monipuolisen opetuksen.

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin. Tohtorikoulutettava työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa “Selektiivinen anionien uutto makrosyklisillä reseptoreilla”. Projektissa tutkitaan uusia ratkaisuja biologisesti ja teknologisesti merkittävien anionien selektiiviseen sitomiseen. Kohdeanioneja ovat erityisesti karboksylaattiryhmiä sisältävät tulehduskipulääkkeet, sekä arvokkaat raaka-aineet, kuten fosfaatti ja arvometallit (Au, Pt, Co). Tohtorikoulutettava keskittyy tutkimuksessaan makrosyklisten kalikspyrrolipohjaisten reseptorimolekyylien synteesiin, ja sitoutumiskokeisiin kohdeanionien kanssa.

Etsimme innostunutta ja motivoitunutta henkilöä, jolla on maisterin tutkinto tai vastaava kemiasta, tai läheisesti kemiaan liittyvältä alalta. Myös opintojensa loppuvaiheessa olevat hakijat huomioidaan. Aiempi kokemus synteettisestä orgaanisesta kemiasta ja siihen liittyvistä analyysitekniikoista katsotaan eduksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Tohtorikoulutettavalta edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa jatko-opinto-oikeudelle asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään jatko-opinto-oikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella matemaattisluonnontieteellisestä tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöiden tehtävien vaativuustason 1–4 (1 826,50 €/kk – 2 500,06 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa akatemiatutkija Kaisa Helttunen, s-posti: kaisa.j.helttunen@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Lyhyt hakemuskirje, josta ilmenee hakijan kiinnostus tehtävää kohtaan
  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje)
  2. Tutkintotodistus ja opintorekisteriote
  3. Kaksi suosituskirjettä

 

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella.