Koulutuspäällikkö

 

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Avoimessa yliopistossa on haettavana
koulutuspäällikön tehtävä ajalle 24.9.-31.12.2018.


Avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää yhteistyössä tiedekuntien, ainelaitosten, yliopiston muiden yksiköiden sekä palvelujen käyttäjien kanssa koulutuksellista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista edistävää yliopisto-opetusta.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tunnetaan etäopintoihin ja verkkovälitteiseen opetukseen erikoistuneena yliopisto-opintojen järjestäjänä. Lisäksi järjestämme opetusta Jyväskylässä ja Helsingissä sekä yhteistyössä noin 60 eri paikkakunnalla toimivan yhteistyöoppilaitoksen kanssa. Opintoja suorittaa vuosittain runsaat 13 000 opiskelijaa eri puolilta maata ja maan rajojen ulkopuolelta.

Opintotarjonta koostuu yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun tutkintojen osista. Opiskelija voi suorittaa joko yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ja koota niistä halutessaan laajoja osaamiskokonaisuuksia. 

Koulutuspäällikön tehtävässä painottuvat

• opetuksen tulosvastuiset organisointi- ja strategiset kehittämistehtävät sekä opetushenkilöstön esimiestehtävät,

• tiedekuntayhteistyö, yhteistyöoppilaitostoiminnan sekä alueellisen yhteistyön ohjaaminen ja laadunvarmistus,

• avoimen yliopiston toiminnan organisointiin ja kehittämiseen liittyvät tehtävät,

• opiskelijoiden ohjaaminen ja neuvonta,

• opintotarjonnan suunnittelu, markkinointiin ja tiedotukseen osallistuminen. 

Koulutuspäälliköltä edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävän mukaisia opintoja. Koulutuspäällikön tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää osaamista ja kokemusta seuraavista:

• asiakasorientoituneen aikuiskoulutustoiminnan suunnittelusta, budjetoinnista sekä tulosvastuisesta toteutuksesta,

• esimiestehtävistä ja yhteistyöverkoston toiminnan ohjaamisesta,

• yksikkötason kehittämistehtäviin osallistumisesta,

• muutoksen työstämisestä ja verkkovälitteisestä toiminnasta,

• markkinoinnista ja verkkovälitteisestä tiedotuksesta sekä

• opiskelijoiden ohjaamisesta ja neuvonnasta. 

Koulutuspäällikön tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 9 (2 895,30 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätiedot: Johtaja Jukka Lerkkanen puh. 0400 249 643  tai kehittämispäällikkö Merja Karjalainen puh. 050 441 3687

Tehtävää täytettäessä käytetään kuukauden koeaikaa.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (cv)

2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 19.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.