Tutkijatohtori, metsäekosysteemipalvelut ja biodiversiteetti

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, metsäekosysteemipalvelut ja biodiversiteetti,1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, kolmen vuoden määräajaksi.

Tutkijatohtori työskentelee Mikko Mönkkösen tutkimusryhmässä Biodiversa-rahoitetussa hankkeessa "Scenarios for biodiversity and ecosystem services acknowledging health". Hanke on osa monikansallista konsortiota, jossa on yhteistyökumppaneita Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Itävallasta. Hankkeen päätavoitteena on ennakoida vaikutuksia, joita ilmastonmuutoksen hillinnäksi tehtävällä siirtymällä fossiilitaloudesta biotalouteen tulee olemaan Euroopan mittakaavassa. Tutkimuksen keskeisimpänä aiheena ovat vaikutukset metsien monimuotoisuuteen ja edelleen ihmisen terveyteen. Työ sisältää metsän kehityksen simulointia erilaisten metsänhoitotapojen mukaisesti ja vaihtoehtoisten toimintatapojen tarkastelua optimointityökaluilla ja Bayesilaisilla tilastomalleilla. Luonnon monimuotoisuuden, metsien terveysvaikutusten, ilmastovaikutusten ja ekosysteemipalveluiden välisiä suhteita tarkastellaan monitavoitteisena ongelmana, jonka ennustetut ratkaisut edesauttavat määrittämään, miten kunkin maan tulisi toteuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Osana työtä arvioidaan kvantitatiivisesti myös johtopäätöksiin sisältyvät epävarmuustekijät.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. 

Haemme innostunutta ja motivoitunutta jäsentä tutkimusryhmäämme. Hakijalta edellytetään tohtorin tutkintoa maisemaekologiasta, metsätieteistä tai muulta soveltuvalta alalta. Asiantuntemus metsäsuunnittelusta ja ymmärrys metsän kasvumalleista sekä kyky työstää suuria aineistoja on edellytys. Kokemus metsän kehityksen simuloinnista ja/tai monitavoitteisesta optimoinnista katsotaan eduksi.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2893,95 €/kk – 3374,18 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Yliopistotutkija Kyle Eyvindson, +358 50 439 3311, kyle.j.eyvindson@jyu.fi, tai dekaani Mikko Mönkkönen, mikko.monkkonen@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
  2. Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit.
  3. Julkaisuluettelo. 
  4. Kaksi suosituskirjettä henkilöiltä, jotka voidaan tavoittaa sähköpostilla tai puhelimella ennen haastattelua. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella.