Projektipäällikkö

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on haettavana

Projektipäällikön tehtävä ajalle 21.1.2019 – 22.1.2020.

Yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen erikoistunut Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on yksi johtavia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yksikköjä Suomessa. Vahvuuksiamme ovat tutkimuksen korkea laatu, hyvä kansainvälinen maine, aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kannustava ympäristö ja opiskelijatyytyväisyys.   

Finnish University Partnership for International Development (UniPID) on suomalaisten yliopistojen yhteistyöverkosto, jota koordinoidaan Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. UniPID vahvistaa yliopistojen globaalia vastuuta edistämällä kansainvälisiin kehityskysymyksiin kohdistuvaa tieteidenvälistä koulutusta ja tutkimusta sekä yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kumppanuuksia. 

Projektipäällikkö toimii UniPID verkoston koordinaattorina ja koordinaatioyksikön tiiminvetäjänä. Tehtävässä painottuvat UniPID-verkoston toiminnan strateginen suunnittelu, verkoston johtoryhmätyön ja jäsenyliopistoyhteistyön koordinoiminen, budjetin laadinta ja seuranta, suhteiden luominen ja verkostoituminen kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin, yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtävät (mm. kansallisen kehitys-, tutkimus- ja korkeakoulupolitiikan seuranta ja kommentointi sekä kehityspoliittisen tutkimusyhteistyön koordinointi ulkoministeriön kanssa), kansallisen tohtorikoulutusverkoston toiminnan suunnittelu, ulkoisen rahoituksen hankehakemusten suunnittelu ja laatiminen, tiedotustoiminta sekä yhteisesti toteutettavien seminaarien ja konferenssien järjestäminen. Verkoston koordinaattori vastaa 3-7 henkilön tiimin vetämisestä. Työhön kuuluu matkustamista sekä edustustehtäviä varsinkin pääkaupunkiseudulla, mutta myös ulkomailla.

Projektipäälliköltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, sekä sujuvaa suomen kielen ja englannin kielen taitoa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta hankehallinnosta, yhteistyökykyä, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, joustavuutta ja erinomaisia viestintätaitoja. Muu kielitaito, kansainvälinen työkokemus erityisesti kehittyvissä maissa sekä kyky suoriutua haastavista kulttuurien välisistä viestintätilanteista eri ympäristöissä katsotaan eduksi. Erityisiä ansioita ovat myös kehitys-, tutkimus- ja korkeakoulupolitiikan, kehitysyhteistyön, monitieteisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen, yliopistohallinnon sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen tuntemus.

Projektipäällikön tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 9 (2 895,30 €) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Lisätietoja antaa 9.10.2018 alkaen projektipäällikkö Johanna Kivimäki, puh. +358 (0)40 805 4136 sähköposti: johanna.a.m.kivimaki@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1.  Vapaamuotoinen hakemuskirje

2.  Ansioluettelo (CV)

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella.