Suunnittelija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on suunnittelijan tehtävä ajalle 1.11.2018 – 31.12.2020.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Jyväskylän yliopiston Tutkimus- ja innovaatiopalvelut on osa yliopistopalveluja. Tutkimus- ja innovaatiopalveluihin sisältyvät tutkimusrahoituksen tuki, tutkimustulosten hyödyntäminen ja tutkimushallinto. Yksikkö palvelee tutkijayhteisöä projektien suunnittelussa, rahoituksen haussa ja tutkimukseen perustuvassa innovaatiotoiminnassa. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä Avoimen tiedon keskuksen kanssa tutkimustulosten julkaisemisessa ja yliopiston operatiivisen johdon suuntaan projektien seuraamiseksi ja arvioimiseksi. 

Suunnittelijan tehtävänä on toimia yhteistyössä yliopistopalveluiden muiden yksiköiden ja avoimen tiedon keskuksen kanssa Converis-tutkimustietojärjestelmän vastuuhenkilönä ja meneillään olevan järjestelmän käyttöönottoprojektin projektipäällikkönä.

Tehtävässä painottuvat projektin koordinointitehtävien lisäksi tutkimustietojärjestelmän sisältöjen määrittelyä, koulutusta sekä toimimista kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa sekä tutkimusinfrastruktuureihin liittyvää kehittämistä.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai vastaavia tietoja ja taitoja, kokemusta tietojärjestelmien kehittämis- tai käyttöönottoprojekteista sekä julkaisuihin tai tutkimushankkeisiin liittyvien tietomallien ja prosessien kehittämisestä.

Eduksi katsotaan yliopiston tutkimustoiminnan ja tutkimushallinnon sekä tutkimustietojärjestelmien tuntemus ja tekninen tietokanta- ja raportointijärjestelmäosaaminen.

Suunnittelijan tehtävässä edellytetään tiimityöskentelytaitoja, oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta ja asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä kommunikoida sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti suomen ja englannin kielillä.

Suunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 -  9 (2510,94 - 2895,30 eur/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: Timo Taskinen, tutkimuksen kehittämispäällikkö, puh. 0400 648 504 sähköposti: timo.taskinen@jyu.fi

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Hakemus

2) Ansioluettelo (cv)

3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella.