Innovaatioasiantuntija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on innovaatioasiantuntijan tehtävä 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

Haluatko näköalapaikalle edistämään tutkimuslähtöistä liiketoimintaa? Liity joukkoomme luomaan yliopistollemme parhaat edellytykset innovointiin ja yrittäjyyteen.

Yliopistopalvelujen tehtävänä on tuottaa koko yliopiston toimintaa tukevia palveluja. Innovaatioasiantuntijan tehtävä sijoittuu yliopistopalvelujen tutkimus- ja innovaatiopalvelujen vastuualueelle.

Tehtävässä teet työtäsi läheisesti yhdessä tutkijoiden kanssa tutkimuslähtöistä liiketoimintaa edistäen. Työ sisältää tutkimustuloksiin liittyvien immateriaalioikeuksien (IPR) arviointia ja käsittelyä, tutkijoiden neuvontaa sekä teknologioiden ja kaupallistamisstrategioiden kehittämistä. Asiantuntijan vastuulla on kaupallistettavan teknologian ja IPR:n markkinointi, yritysyhteistyön edistäminen, hyödyntämissopimuksista neuvottelu ja niiden seuranta. Tärkeä osa työtäsi on vahvistaa yhteyksiä JYU:n tutkijoihin, toteuttaa teknologia- ja markkinatutkimuksia sekä kultivoida teknologiansiirto- sekä yhteistyömahdollisuuksia kaupallisiin toimijoihin.

Tehtävään etsitään tiimipelaaja, joka osoittaa itsenäistä aloitteellisuutta ja arviointikykyä. Onnistunut suoriutuminen tehtävässä vaatii positiivista, ulospäinsuuntautunutta henkilöä, joka voi menestyksellisesti tehdä töitä tutkijoiden, opiskelijoiden ja tiedekuntien johdon kanssa. Edellytämme tutkimusympäristön tuntemusta sekä erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Tehtävään valittavalta edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä vähintään kahta seuraavista: tohtorin tutkintoa, kokemusta liiketoiminnasta tai teollisoikeuksiin liittyvää osaamista.

Tarjoamme haastavan ja monipuolisen tehtävän, jossa pääset työskentelemään tieteen eri alojen tutkijoiden rinnalla kansainvälisessä akateemisessa yhteisössä sekä yritysverkostoissa.

Innovaatioasiantuntijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 9-10 (2895,30-3339,28 eur/kk) mukaisesti. Lisäksi maksetaan henkilökohtaisesta työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja: innovaatiotoiminnan erityisasiantuntija Riikka Reitzer, puh. 040 822 5358, riikka.reitzer@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV)
2) Motivaatiokirje
3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.10.2018 sähköisellä hakulomakkeella.