Tohtorikoulutettava, fysiikka

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Fysiikan laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

tohtorikoulutettavan tehtävä, fysiikka, 2.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Tohtorikoulutettava liittyy tutkimusryhmään Hybridi kvanttiteknologiat piissä. Tutkimusryhmä on osa Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskusta (NSC), joka on poikkitieteellinen tutkimuskeskus, jossa biologit, kemistit ja fyysikot tutkivat yhdessä luontoa nanoskaalassa. Nanotiedekeskus on noin 25 tutkimusryhmän ja noin 150 tutkijan kansainvälinen tieteellinen yhteisö, jossa toimii useita kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita. Sen tutkimusprojektit ovat laaja-alaisia, ulottuen nanorakenteiden prosessien perustutkimuksesta kaupallisten tuotteiden kehitykseen. Nanotiedekeskus vastaa yhdestä Jyväskylän yliopiston profilointialueesta, nanotieteestä. Se on Suomen ainoa nanotieteeseen keskittyvä monitieteinen tutkimusyksikkö, ja maailmanlaajuisestikin vastaavia yksiköitä on vain muutamia.

Tutkimusryhmässä tutkitaan miten voisimme käyttää nykyaikaisen informaatioteknologian tärkeintä materiaalia, piitä, myös tulevaisuuden kvanttiteknologioiden toteuttamiseen. Pyrimme toteuttamaan piipohjaisia kvanttisensoreita ja komponentteja kvanttitietokoneeseen, sekä samalla tutkimme rajapintaa kvanttimekaniikan ja klassisen maailman välillä. Käytämme tässä sekä spin-tiloja piissä että optomekaanisia komponentteja. Tutkimusmenetelmät ovat sekoitus nanoelektroniikkaa ja nanofotoniikkaa. Ryhmän johtaja on apulaisprofessori Juha Muhonen. Tohtorikoulutettavan tutkimusprojekti keskittyy toteuttamaan uudenlaisia rajapintoja spinien, fotonien ja fononien välille piissä ja näin mahdollistamaan käytännöllisten piipohjaisten kvanttiteknologioiden toteuttamisen.

Etsimme motivoitunutta ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevää henkilöä, jolla on maisterin tutkinto fysiikasta, mikro- ja nanotekniikasta, optiikasta, materiaalitieteistä tai joltain vastaavalta alalta. Jonkinlainen taustatuntemus kiinteän aineen fysiikasta, kvanttimekaniikasta tai optiikasta vaaditaan. Tutkimus on sekä teoreettista että kokeellista, mutta painottuu kokeisiin. Relevantti kokemus, esimerkiksi mikroaaltotekniikoista, optisista mittauksista, puhdastilatyöskentelystä, kvanttisimulaatioista tai -teoreettisista laskuista katsotaan eduksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Tohtorikoulutettavalta edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa jatko-opinto-oikeudelle asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään jatko-opinto-oikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella matemaattisluonnontieteellisestä tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöiden tehtävien vaativuustason 1–4 (1 826,50 €/kk – 2 500,06 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa apulaisprofessori Juha Muhonen, email: juha.t.muhonen@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1. Lyhyt hakemuskirje (max. 1 sivu), josta ilmenee hakijan kiinnostus tehtävää kohtaan

2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje)

3. Tutkintotodistus ja opintorekisteriote. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.11.2018 sähköisellä hakulomakkeella.