Julkaisusuunnittelija

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Avoimen tiedon keskuksessa on haettavana

julkaisusuunnittelijan tehtävä 2.1.2019 alkaen toistaiseksi.

Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Yliopiston kirjasto ja tiedemuseo muodostavat Avoimen tiedon keskuksen.

Julkaisusuunnittelijan tehtäviin kuuluvat julkaisujen tallentaminen yliopiston tutkimustietojärjestelmään (TUTKA/Converis) sekä rinnakkaistallentaminen. Lisäksi julkaisusuunnittelija osallistuu yliopistossa tuotettujen tekstiaineistojen (esitelmät, posterit, oppimateriaalit jne.) tallentamiseen JYX-julkaisuarkistoon. Julkaisusunnittelija työskentelee Avoimen tiedon keskuksen tutkimuksen tuki -tiimissä ja osallistuu tarvittaessa tiimin muihin tehtäviin.

Julkaisusuunnittelijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä tietoteknistä osaamista. Eduksi katsotaan ymmärrys tieteellisestä julkaisutoiminnasta sekä käytännön kokemus DSpace-julkaisuarkistoista. 

Tehtävässä suoriutumisessa edesauttavat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Julkaisutoimittajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (2 224,75 €/kk perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.  

Tiedustelut: palvelupäällikkö Irene Ylönen, sähköposti: irene.ylonen@jyu.fi (puh. 050 428 5259).

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Hakemus
2) Ansioluettelo (cv)
3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.11.2018 sähköisellä hakulomakkeella.