Yliopistonopettaja, kauppatieteet

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Avoimessa yliopistossa on haettavana

yliopistonopettajan tehtävä, kauppatieteet, ajalle 1.2.2019-31.12.2020. 

Avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää yhteistyössä tiedekuntien, ainelaitosten, yliopiston muiden yksiköiden sekä palvelujen käyttäjien kanssa koulutuksellista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista edistävää yliopisto-opetusta. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tunnetaan etäopintoihin ja verkkovälitteiseen opetukseen erikoistuneena yliopisto-opintojen järjestäjänä. Lisäksi järjestämme opetusta Jyväskylässä ja Helsingissä sekä yhteistyössä eri paikkakunnalla toimivan yhteistyöoppilaitoksen kanssa. Opintoja suorittaa vuosittain runsaat 13 000 opiskelijaa eri puolilta maata ja maan rajojen ulkopuolelta. Opintotarjonta koostuu yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun tutkintojen osista. Opiskelija voi suorittaa joko yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ja koota niistä halutessaan laajoja osaamiskokonaisuuksia.

 
Tehtävässä painottuu yrityksen taloustieteiden (johtaminen, laskentatoimi, markkinointi) ja/tai taloustieteen opetus, opiskelijoiden ohjaus ja opetuksen kehittäminen, verkkovälitteisiä ja etäopiskelun mahdollistavia opetusmuotoja edistäen. Lähiopetusta järjestetään Jyväskylän lisäksi Helsingin palvelupisteessä ja myös yhteistyöoppilaitoksissa. Työtehtäviin sisältyy myös iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa työskentelyä ja matkustamista. Yliopistonopettajan tehtävät ovat opetuspainotteisia.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tehtävään valittavalta edellytämme vähintään kauppatieteen maisterin tutkintoa. Opetustehtävä painottuu taloustieteen, johtamisen, laskentatoimien ja/tai markkinoinnin opetukseen valittavan henkilön koulutuksen ja osaamisen perusteella. Eduksi katsotaan, että valittava henkilö voi opettaa kahdessa em. oppiaineessa. Lisäksi eduksi katsotaan tohtorintutkinto tai pitkälle edenneet jatko-opinnot. Pedagogiset opinnot, monipuolinen kokemus yliopistotason opetuksesta, yrityselämästä sekä verkkovälitteisestä opetuksesta katsotaan myös eduksi. Lisäksi arvostamme kykyä työskennellä ryhmässä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksia kansainvälistymiseen.

Tehtävä voidaan täyttää myös osa-aikaisena esim. tutkimustyöhön tai muuhun työhön yhdistettynä.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2 500,06 €/kk- 2893,95 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat: koulutuspäällikkö Satu Vuori satu.vuori@jyu.fi, 050 373 2135 ja kehittämispäällikkö Merja Karjalainen merja.karjalainen@jyu.fi 050 441 3687

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli. (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Selvitys opetusansioista (OPETUSPORTFOLIO). Selvitys opetusansioista on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. Käytännössä tämä selvitys tarkoittaa 2-3 sivun mittaista vapaamuotoista tekstiä, jonka liitteenä on hakijan kriittisesti valitsemat näytteet. Ohje: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tyopaikat/opetusportfolio

Hakemus tulee jättää viimeistään 13.1.2019 sähköisellä hakulomakkeella. Tehtävän hakuaikaa on jatkettu ja aiemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon.