Laboratorioinsinööri

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Fysiikan laitoksella on haettavana

laboratorioinsinöörin tehtävä 1.4.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen toistaiseksi.

Fysiikan laitoksen tutkimuksen pääalat ovat subatomaarinen fysiikka ja materiaalifysiikka. Subatomaarisen fysiikan tutkimusalueita ovat ydinrakenteen, erityisesti eksoottisten ydinten fysiikka, ydinmallit, kaksoisbeetahajoaminen, ionilähdefysiikka, kiihdyttimillä tapahtuva soveltava tutkimus, ultrarelatiivisten raskasionitörmäysten fysiikka, neutriinofysiikka ja hiukkaskosmologia. Materiaalifysiikan tutkimusalueita ovat nanofysiikka ja nanoteknologia, monifaasivirtaukset, huokoisten ja epäjärjestäytyneiden aineiden fysiikka, matalan lämpötilan fysiikka ja laskennallinen materiaalifysiikka. Kokeellista tutkimusta harjoitetaan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa ja tomografialaboratoriossa, tiedekunnan yhteisen nanotiede-keskuksen laboratoriossa ja ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa, kuten CERNissä ja GSI:ssä, Darmstadtissa. 

Kiihdytinlaboratoriossa on tällä hetkellä neljä kiihdytintä: K130 raskasionikiihdytin, MCC30 kevytionikiihdytin, 1.7 MV Pelletron ja elektronikiihdytin sekä niiden tarvitsemia ionilähteitä. Laboratoriossa on useita ydinfysiikan perustutkimuslaitteistoja sekä säteilyn kaupalliseen ja soveltavaan käyttöön liittyviä laitteistokokonaisuuksia. Säteilyn käyttö fysiikan laitoksella on turvallisuusluvan alaista toimintaa.

Laboratorioinsinööri tukee fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorion tutkimusryhmien toimintaa – erityisesti laboratorion teknistä ryhmää ja ionilähderyhmää. Laboratorioinsinöörin tehtäviin kuuluu kohtioiden valmistus ja kohtionvalmistusmenetelmien kehittäminen, ionisuihkujen kehitys ja valmistelu yhdessä ionilähderyhmän kanssa ja muut mahdolliset tehtävät laboratorion teknisen henkilökunnan kanssa. Tehtävään valitulta edellytetään matkustushalukkuutta ja halua osaamisen kehittämiseen, mahdollisesti ulkomaisissa laboratorioissa.

Laboratorioinsinööriltä edellytetään soveltuvaa tieteellistä tai teknistä peruskoulutusta ja mielellään kokemusta säteilylähteistä ja työskentelystä säteilyvalvotuissa oloissa. Kemian tai radiokemian alan koulutus voidaan katsoa hakijalle eduksi. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää oma-aloitteellisuutta, organisointikykyä ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja monikulttuurisessa ympäristössä. Lisäksi edellytetään sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa.

Laboratorioinsinöörin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 (2510,94 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Lisätietoja antavat: Professori Paul Greenlees puh. +358408054069, sähköposti: paul.greenlees@jyu.fi ja Yli-insinööri Pauli Heikkinen puh. +358408054072, sähköposti: pauli.heikkinen@jyu.fi

Hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Hakemus

2) Ansioluettelo (CV)

Hakemus tulee jättää viimeistään 23.12.2018 sähköisellä hakulomakkeella.